Wolters Kluwer Polska na YouTube

Zabezpieczenie zapłaty dobrą gwarancją wierzytelności

Obrazek do artykułu: Zabezpieczenie zapłaty dobrą gwarancją wierzytelności

Banki, ubezpieczyciele i inne podmioty, gdy dokonują czynności mogących się wiązać z zaangażowaniem środków własnych, muszą zbadać czy podmiot, wobec którego zaangażują się finansowo, posiada zdolność do wywiązania się wobec nich z zobowiązań – pisze... Więcej