Wolters Kluwer Polska na YouTube

Nowatorstwo w edukacji nie zawsze pożądane

Obrazek do artykułu: Nowatorstwo w edukacji nie zawsze pożądane

Edukacja to jedna z dziedzin, w której często pojawiają się nowinki, niepoparte wynikami badań. Jak wskazują autorzy książki: "Psychopedagogiczne mity. Jak zachować naukowy sceptycyzm w edukacji i wychowaniu?", warto na nowości patrzeć krytycznym... Więcej