Wolters Kluwer Polska na YouTube

Trwa poszukiwanie modelu postępowania odwoławczego w procesie karnym

Obrazek do artykułu: Trwa poszukiwanie modelu postępowania odwoławczego w procesie karnym

Właściwe ukształtowanie systemu środków odwoławczych stanowi współcześnie jedną z ważniejszych gwarancji prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych – pisze dr Maciej Fingas z Uniwersytetu Gdańskiego. Więcej