Wolters Kluwer Polska na YouTube

Ostrożnie ze zmianami w postępowaniu w sprawach nieletnich

Obrazek do artykułu: Ostrożnie ze zmianami w postępowaniu w sprawach nieletnich

Od lat toczy się dyskusja o potrzebie zmian w postepowaniu w sprawach nieletnich. Trudno tym potrzebom przeczyć, przynajmniej do pewnego stopnia, ale trzeba dostrzegać też to, co się już sprawdziło, i to, co może realnie służyć rozwiązaniu problemów... Więcej