LEX News

LEX Touch - Zawsze Masz Pełne Prawo!

Odpowiedzialność za niewłaściwe leczenie specyficzna z punktu widzenia prawa karnego

Obrazek do artykułu: Odpowiedzialność za niewłaściwe leczenie specyficzna z punktu widzenia prawa karnego

Analizę ewentualnej odpowiedzialności karnej osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych należy dokonywać z dużą ostrożnością i ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej zasady prawa karnego, jaką jest ultima ratio (ostateczny środek) – pisze we wstępie... Więcej

Wolters Kluwer Polska na YouTube