Wolters Kluwer Polska na YouTube

Kodeks karny wykonawczy. Komentarz

Obrazek do artykułu: Kodeks karny wykonawczy. Komentarz

Komentarz stanowi wszechstronną interpretację regulacji prawnych związanych z karą i innymi środkami penalnymi, a także z możliwością ich indywidualizacji oraz egzekwowania zgodnie z europejskimi... Więcej

Wolters Kluwer sp. z o.o.
Pomoc