LEX News

LEX Touch - Zawsze Masz Pełne Prawo!

Nowy kodeks cywilny potrzebny?

Obrazek do artykułu: Nowy kodeks cywilny potrzebny?

Po 50 latach od uchwalenia Kodeksu cywilnego pojawia się pytanie, czy obecny stan rzeczy wymaga tylko uporządkowania czy może przestał on odpowiadać potrzebom współczesności, co uzasadniałoby zastąpienie go nową ustawą - zastanawiają się Piotr Stec i... Więcej

Wolters Kluwer Polska na YouTube