12 lekcji o Konstytucji. Prawa podstawowe i polityczne. Kalendarz 2019 [Publikacja tygodnia]

To już drugie wydanie kalendarza "12 lekcji o konstytucji", wydanego przez Wolters Kluwer Polska, a przygotowanego wspólnie przez prawników z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza i grafików z poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego.

articleImage: 12 lekcji o Konstytucji. Prawa podstawowe i polityczne. Kalendarz 2019 [Publikacja tygodnia] Źródło: wewnętrzne.

Kalendarz na 2018 rok poświęcony został najważniejszym konstytucyjnym wolnościom i prawom osobistym. 

Infografiki kalendarza zawarte w cyklu "12 lekcji o Konstytucji" stanowić mogą narzędzie edukacji i komunikacji dla wszystkich poszukujących wiedzy o istocie Konstytucji i jej znaczeniu w codziennym życiu.

Uzupełnieniem formy graficznej są syntetyczne opisy, oddające istotę przedstawionych praw, zawarte na odwrocie każdej infografiki. Zamierzeniem autorów było stworzenie wypowiedzi krótkich, jasnych i zrozumiałych dla każdego zainteresowanego tematyką.

Poszczególne miesiące obejmują następujące tematy:
- Zasada nienaruszalności i poszanowania godności człowieka,
- Zasada ochrony wolności człowieka,
- Zasada równouprawnienia płci,
- Zasada powszechności korzystania z praw i wolności konstytucyjnych,
- Zakaz stosowania tortur, zakaz poniżającego traktowania,
- Wolność zgromadzeń,
- Wolność zrzeszania się,
- Wolność zrzeszania się w związkach zawodowych i organizacjach pracodawców,
- Prawo równego dostępu do służby publicznej,
- Prawo obywateli do informacji o działalności organów władzy publicznej,
- Prawo udziału w wyborach i referendum; czynne prawo wyborcze,
- Prawo do składania petycji, wniosków i skarg.

Więcej na Prawo.pl w sekcji Prawo dla każdego.

 

Dowiedz się więcej o tej publikacji
12 lekcji o Konstytucji. Prawa podstawowe i polityczne. Kalendarz 2019
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 100 zł