25-lecie ustawy o własności lokali – Wolters Kluwer patronem honorowym konferencji

24-25 kwietnia 2020 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa "Ustawa o własności lokali - stan de lege lata i postulaty de lege ferenda". Okazją do jej organizacji jest 25-lecie obowiązywania ustawy o własności lokali, która weszła w życie 1 stycznia 1995 r.

articleImage: 25-lecie ustawy o własności lokali – Wolters Kluwer patronem honorowym konferencji Źródło: wewnętrzne.

Rok 2020 skłania do refleksji nad teraźniejszym i przyszłym kształtem ustawy. W szczególności ten ostatni wydaje się istotnym przedmiotem dyskusji i płaszczyzną do sformułowania postulatów de lege ferenda.

Od początku obowiązywania ustawy o własności lokali, zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie, zwraca się uwagę na niejasność przepisów i brak przemyślanych konstrukcji prawnych wprowadzonych do tej ustawy. Regulacje w niej zawarte stanowią przedmiot licznych sporów doktrynalnych i sądowych, a chaos interpretacyjny przepisów ustawy, który nieprzerwanie trwa od jej wejścia w życie, kładzie cień na możliwość bezkonfliktowego funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych. Aktualny stan prawny, któremu towarzyszy mnogość wykluczających się wzajemnie interpretacji, niewątpliwie wymaga zmiany, co będzie jednym z wiodących tematów konferencji.

Wydarzenie, adresowane do przedstawicieli nauki i praktyki prawa, organizuje Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Izba Notarialna w Krakowie. Wolters Kluwer jest patronem honorowym konferencji.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu