Strona główna » Społeczność » WK Przewodnik » Aksjologia prawa administracyjnego. Tom I i II [Książki tygodnia]
A A A
Drukuj

Aksjologia prawa administracyjnego. Tom I i II [Książki tygodnia]

11.08.17

10 sierpnia ukazały się w sprzedaży dwie książki pod redakcją naukową Jana Zimmermanna połączone wspólnym tytułem.

articleImage: Aksjologia prawa administracyjnego. Tom I i II [Książki tygodnia] Książki wydane nakładem Wolters Kluwer Polska

Książka "Aksjologia prawa administracyjnego" powstała w oparciu o dorobek, zorganizowanego przez Katedrę Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zjazdu Katedr Prawa Administracyjnego i Katedr Postępowania Administracyjnego, jaki odbył się w Zakopanem we wrześniu 2016 r. W Zjeździe, zatytułowanym: "Aksjologia prawa administracyjnego", wzięło udział ponad 300 przedstawicieli nauki prawa administracyjnego i nauki postępowania administracyjnego ze wszystkich ośrodków akademickich. Wygłoszono 38 referatów, prezentujących kwestie filozoficzne, konstytucyjne, aksjologiczne zagadnienia tworzenia prawa administracyjnego i jego stosowania i problematykę aksjologii sądownictwa administracyjnego. Wszystkie te referaty zostały zawarte w tej pracy. Niezależnie jednak od dorobku Zjazdu, włączono do niej niemal 120 innych opracowań, dotyczących tematu. Ta liczba świadczy o wielkim zainteresowaniu podjętą tematyką i dowodzi, że w doktrynie prawa administracyjnego istnieje wyraźny zamiar kontynuowania badań w tym zakresie. Jest to okoliczność bardzo krzepiąca i budująca. Podział materii zawartej w tej książce został częściowo wyznaczony programem Zjazdu, z tym że został on uzależniony przede wszystkim od treści zgłoszonych opracowań, z których najwięcej dotyczy aksjologii administracyjnego prawa materialnego i różnych jego instytucji szczegółowych. Jest to szerokie spectrum, dobrze oddające ogromną różnorodność prezentowanej materii. Zestaw prac, jaki został zawarty w tej książce, obserwowany jako całość, dowodzi niezbicie, że w obrębie prawa administracyjnego, a w ślad za nim w całym systemie prawa opieranie się na systemie wartości, dbanie o jego uniwersalne i obiektywne składniki i ich przestrzeganie, jest niezbędne w demokratycznym państwie prawnym w każdej fazie jego funkcjonowania.

Aksjologia prawa administracyjnego.
Tom I i tom II
Jacek Górski 11.08.17
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Zespół księgarni Profinfo
Zapisz się na newsletter
Serwis Pomocy