Autorzy publikacji Wolters Kluwer Polska wśród prelegentów na poznańskiej konferencji

4 czerwca 2019 roku w Poznaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza odbędzie się konferencja "Zabezpieczenia rzeczowe w restrukturyzacji i upadłości".

articleImage: Autorzy publikacji Wolters Kluwer Polska wśród prelegentów na poznańskiej konferencji Źródło: wewnętrzne.

Podczas spotkania, prelegenci, goście oraz uczestnicy pochylą się nad budzącymi szczególne wątpliwości zagadnieniami związanymi z rzeczowym zabezpieczeniem wierzytelności objętych postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.

Celem konferencji jest kompleksowe i komparatystyczne spojrzenie na problematykę wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo, dokonane przez cenionych naukowców-praktyków, specjalizujących się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

W trakcie spotkania ocenie poddane zostaną obowiązujące regulacje prawne, eksperci zaproponują także kierunki zmian dla ustawodawcy.

Wydarzenie służy również tworzeniu i promowaniu społeczności naukowej prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Konferencja naukowa w Poznaniu jest efektem współpracy pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziałem Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie przy wsparciu Akademii Restrukturyzacji. To już trzecia z cyklu konferencji naukowych, których przedmiotem jest problematyka postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.