Strona główna » O firmie » Press » Badanie Wolters Kluwer wśród 700 prawników z USA i Europy
A A A
Drukuj

Badanie Wolters Kluwer wśród 700 prawników z USA i Europy

03.04.19

Odważni prawnicy zyskują przewagę dzięki nowym technologiom

articleImage: Badanie Wolters Kluwer wśród 700 prawników z USA i Europy Źródło: wewnętrzne.

Prawnicy korzystający z nowych technologii zyskują przewagę konkurencyjną oraz wyższą rentowność. Są również bardziej otwarci na kolejne wyzwania zawodowe. Z drugiej strony nie wszyscy prawnicy są przygotowani na technologiczną rewolucję. To najważniejsze wnioski z badania Future Ready Lawyer, które na zlecenie Wolters Kluwer wykonano wśród 700 prawników w USA i Europie.

– Po latach debaty nie ma już wątpliwości: globalna transformacja sektora prawniczego jest w toku. A siłą napędową tych zmian jest technologia – komentuje wyniki sondy Stacey Caywood, prezes Dywizji Legal & Regulatory w Wolters Kluwer.

Szczegółowe wyniki ankiety znajdują się TUTAJ.

5 najważniejszych trendów
Badanie Future Ready Lawyer wykonano wśród 700 prawników z kancelarii prawnych, działów prawnych i firm usługowych w USA oraz 10 krajach europejskich. Jego celem było sprawdzenie, w jaki sposób technologia wpływa na przyszłość branży prawniczej oraz w jaki sposób organizacje są przygotowane na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.

Ankietowani prawnicy wskazali 5 najważniejszych trendów i wyzwań, jakie stoją przed nimi:
1. Praca ze zwiększoną ilością i złożonością informacji (72% respondentów szacuje spodziewany wpływ).
2. Nacisk na poprawę wydajności i produktywności (71%).
3. Wybór technologii, które zapewniają największą przewagę w branży prawniczej (69%).
4. Sprostanie zmieniającym się oczekiwaniom klienta (68%).
5. Kwestie finansowe, w tym większa konkurencja cenowa, zmieniające się sposoby rozliczeń oraz presja ograniczania kosztów (68%).

Liderzy technologii radzą sobie LEPIEJ
Sonda koncentrowała się na trzech aspektach działalności prawników: narzędzia i technologia, potrzeby i oczekiwania klientów oraz prowadzenie działalności i pozyskiwanie młodych talentów. Badanie wykazało znaczące różnice pomiędzy organizacjami, które już wykorzystują technologię w swoich działaniach (Liderzy technologii), a tymi, które dopiero planują zastosować innowacje w szerszym zakresie (Organizacje w fazie transformacji).

Inne kluczowe ustalenia ankiety Wolters Kluwer:
- 53% prawników wskazuje, że inwestycje technologiczne w ich organizacjach wzrosną w ciągu najbliższych trzech lat. Jednak tylko 24% respondentów uważa, że dobrze rozumie nowe technologie.
- Zaledwie 1/3 ankietowanych (34%) uważa, że ich organizacja jest gotowa dotrzymać kroku zmianom na rynku branży prawniczej.
- Liderzy technologii radzą sobie lepiej, gdyż 50% spośród nich uważa się za dobrze przygotowanych do wprowadzenia zmian (w porównaniu z zaledwie 19% Organizacji w fazie transformacji)
- Liderzy Technologii wskazują na wyższą rentowność, jaką zapewniają im nowe technologie.
- Główną przyczyną oporu wobec wprowadzania innowacji jest brak wiedzy oraz umiejętności w tym zakresie (36% respondentów). Pozostałymi barierami są problemy organizacyjne (34%) oraz kwestie finansowe (30%).

Nie wszyscy są gotowi…
Badanie Future Ready Lawyer wykazało, że liczba prawników wykorzystujących technologie transformacyjne – w tym sztuczną inteligencję (AI), big data, analizy predykcyjne, uczenie maszynowe, blockchain i narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji – w przybliżeniu podwoi się do 2022 r. Liderzy technologii wskazują, że będą wykorzystywać technologie znacznie bardziej dynamicznie i efektywnie niż Organizacje w fazie transformacji. Pokolenie milenialsów, jak można się było spodziewać, jest zdecydowanie bardziej otwarte na innowacje oraz w większym stopniu rozumie, jak można je wykorzystać.
Istnieje jednak spory rozdźwięk pomiędzy oczekiwaniami a poziomem przygotowania na zmiany. W rzeczywistości, chociaż „radzenie sobie ze zwiększoną ilością i złożonością informacji" jest problemem dla 72% prawników, zaledwie 31% z nich wskazuje, że ich organizacja jest na to zjawisko dobrze przygotowana. Co więcej, 71% prawników twierdzi, że „Nacisk na poprawę wydajności i produktywności" wpłynie na ich organizację, ale tylko 31% twierdzi, że ich organizacja jest w pełni gotowa sprostać temu oczekiwaniu.

O badaniu
Badanie Future Ready Lawyer obejmowało wywiady ilościowe ONLINE z 700 prawnikami w kancelariach prawnych, działach prawnych i firmach usługowych w USA oraz 10 krajach europejskich: Wlk. Brytanii, Niemczech, Holandii, Włoszech, Francji, Hiszpanii, Polsce, Belgii, na Węgrzech i w Czechach.
Badanie przeprowadził wiodący międzynarodowy instytut badawczy w okresie od 10 grudnia 2018 r. do 13 stycznia 2019 r. Raport ze szczegółowymi wynikami znajduje się TUTAJ

03.04.19
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.
Zapisz się na newsletter
Serwis Pomocy
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE