Strona główna » Społeczność » WK Przewodnik » Bestsellery czerwca 2020 w księgarni profinfo.pl
A A A
Drukuj

Bestsellery czerwca 2020 w księgarni profinfo.pl

02.07.20

Najlepiej sprzedające się książki miesiąca czerwca w księgarni internetowej www.profinfo.pl

articleImage: Bestsellery czerwca 2020 w księgarni profinfo.pl Źródło: wewnętrzne.

1. Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych. Komentarz. Orzecznictwo.
Autor: Dariusz Świecki.
Rok wydania: 2020.
Książka przedstawia kompleksową analizę przepisów regulujących postępowanie odwoławcze, ze szczególnym naciskiem na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co do jego treści.

2. MERITUM Prawo spółek. Tom I i II.
Autor: Redakcja naukowa: Andrzej Kidyba.
Rok wydania: 2019.
Publikacja stanowi swoisty przewodnik po problematyce prawa spółek. Obejmuje nie tylko przystępne omówienie zagadnień spółek prawa handlowego uregulowanych przepisami kodeksu spółek handlowych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom I i II.
Autor: Redakcja naukowa: Dariusz Świecki.
Rok wydania: 2020.
W komentarzu dokonano analizy poszczególnych przepisów, wskazano na pojawiające się wątpliwości interpretacyjne i przedstawiono propozycje ich rozwiązania. W ten sposób starano się wyjść naprzeciw oczekiwaniom praktyków, aby komentarz nie kończył się tam, gdzie zaczynają się problemy. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Metodyka sporządzania umów gospodarczych.
Autorzy: Aleksandra Cempura, Anna Kasolik.
Rok wydania: 2019.
Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można się spotkać w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Proces cywilny. Sprawa o zadośćuczynienie i odszkodowanie. Od wniesienia pozwu do prawomocnego wyroku.
Autor: Redakcja naukowa: Aleksandra Partyk.
Rok wydania: 2020.
W książce omówiono praktyczne stosowanie przepisów postępowania cywilnego na przykładzie procesu o odszkodowanie. Odmiennie od większości opracowań zajmujących się tą problematyką postępowanie cywilne przedstawiono tu według porządku chronologicznego czynności procesowych, nie zaś według systematyki kodeksowej. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

6. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Opłaty w sprawach karnych. Postępowanie w sprawach nieletnich.
Rok wydania: 2020.
Stan prawny: 10 lutego 2020 r. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

7. Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks postępowania cywilnego. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo o aktach stanu cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2020.
52. wydanie zbioru przepisów z prawa cywilnego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

8. MERITUM Prawo pracy 2020.
Autor: Redakcja naukowa: Kazimierz Jaśkowski.
Rok wydania: 2020.
17. wydanie cenionego przez czytelników kompendium wiedzy z zakresu prawa pracy, w którym w sposób przystępny omówiono zasady stosowania przepisów w praktyce. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

9. Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych.
Autorzy: Aleksandra Cempura, Anna Kasolik.
Rok wydania: 2019.
W książce zaprezentowano najważniejsze pisma procesowe: pozwy, zażalenia, apelacje, akty oskarżenia sporządzane w toku postępowań oraz propozycje czynności, jakie należy podjąć w celu ich poprawnego i skutecznego wniesienia. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

10. MERITUM Ochrona danych osobowych.
Autor: Redakcja naukowa: Dominik Lubasz.
Rok wydania: 2020.
Publikacja stanowi praktyczne kompleksowe omówienie przepisów kształtujących ochronę danych osobowych zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej oraz europejskiej. 

Fragment publikacji (.pdf)
 
Jacek Górski 02.07.20
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Zespół księgarni Profinfo
Zapisz się na newsletter
Serwis Pomocy
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE