Strona główna » Społeczność » WK Przewodnik » Bestsellery grudnia 2017 w księgarni profinfo.pl
A A A
Drukuj

Bestsellery grudnia 2017 w księgarni profinfo.pl

04.01.18

Najlepiej sprzedające się książki miesiąca grudnia w księgarni internetowej www.profinfo.pl

articleImage: Bestsellery grudnia 2017 w księgarni profinfo.pl Książki wydane nakładem Wolters Kluwer Polska

1 Pisma procesowe w sprawach cywilnych, gospodarczych i rejestrowych. Wzory i objaśnienia.
Autorzy: Dorota Bugajna-Sporczyk, Henryk Pietrzkowski, Tadeusz Żyznowski.
Rok wydania: 2015.
Zbiór ok. 250 wzorów pism procesowych w sprawach cywilnych i gospodarczych. Przedstawione wzory mają na celu ułatwienie odpowiedniego sformułowania i przedstawienia swego stanowiska w cywilnym postępowaniu sądowym. 

2. Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane.
Autorzy: Józef Wójcikiewicz (redaktor naukowy), Maria Kała (redaktor naukowy), Dariusz Wilk (redaktor naukowy), Joanna Dominowska .
Rok wydania: 2016.
Książka stanowi unikatowe dzieło 37 autorów - wybitnych specjalistów w obszarze nauk sądowych, będących z reguły także wykonawcami ekspertyz w danej dziedzinie. Zawiera omówienie 25 rodzajów ekspertyz sądowych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz.
Autorzy: Dominik Lubasz (redaktor naukowy), Edyta Bielak-Jomaa (redaktor naukowy)..
Rok wydania: 2017.
Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, jak również podmiotów publicznych, przedsiębiorców (w szczególności pracowników działów kadr, księgowości, marketingu i informatycznych) oraz fundacji i stowarzyszeń. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Metodyka sporządzania umów gospodarczych.
Autorzy: Aleksandra Cempura, Anna Kasolik.
Rok wydania: 2017.
Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można się spotkać w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Apelacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz. Orzecznictwo.
Autor: Małgorzata Manowska.
Rok wydania: 2017.
W publikacji kompleksowo omówiono problematykę związaną z apelacją jako środkiem zaskarżenia - z uwzględnieniem zarówno apelacji zwykłej, jak i apelacji uproszczonej - oraz z postępowaniem apelacyjnym. Szczególny nacisk położono na konstrukcję apelacji, jej wymagania formalne jako pisma procesowego oraz jako środka odwoławczego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

6. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Autor: Justyna Czerniak-Swędzioł (redaktor naukowy).
Rok wydania: 2016.
Publikacja stanowi rzetelną analizę i całościowe omówienie tematyki związanej z uprawnieniami pracowników rodziców, a także rodziców nieposiadających tego statusu w świetle najnowszych zmian przepisów prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych. 

 

7. Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks postępowania cywilnego. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo o aktach stanu cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2017.
45. wydanie zbioru przepisów z prawa cywilnego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

8. Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2017.
Stan prawny na: 22 września 2017 r. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

9. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w firmie.
Autorzy: Katarzyna Pietruszyńska, Aleksandra Tomczyk, Sebastian Kryczka, Anna Sokołowska, Joanna Kaleta.
Rok wydania: 2016.
Publikacja stanowi poradnik, który w przystępny sposób przedstawia regulacje prawne w zakresie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz przygotuje pracodawcę do odpowiedniego przyjęcia inspektora. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

10. MERITUM Postępowanie cywilne.
Autor: Elwira Marszałkowska-Krześ (redaktor naukowy).
Rok wydania: 2017.
Postępowanie cywilne wydane w serii MERITUM, to systemowe ujęcie dotyczące wszystkich rodzajów postępowania w sprawach cywilnych oraz w regulacjach międzynarodowych i unijnych tych spraw. 

Fragment publikacji (.pdf)
 
Jacek Górski 04.01.18
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Zespół księgarni Profinfo
Zapisz się na newsletter
Serwis Pomocy
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE