Strona główna » Społeczność » WK Przewodnik » Bestsellery grudnia 2018 w księgarni profinfo.pl
A A A
Drukuj

Bestsellery grudnia 2018 w księgarni profinfo.pl

03.01.19

Najlepiej sprzedające się książki miesiąca grudnia w księgarni internetowej www.profinfo.pl

articleImage: Bestsellery grudnia 2018 w księgarni profinfo.pl Źródło: wewnętrzne.

1. Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych.
Autor: Henryk Pietrzkowski.
Rok wydania: 2016.
Publikacja przygotowana dla praktyków - adwokatów, radców prawnych, radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, rzeczników patentowych, aplikantów adwokackich i radcowskich, występujących przed sądami w sprawach cywilnych. Stanowi doskonały i sprawdzony materiał w przygotowaniach do egzaminu zawodowego po aplikacji z zakresu prawa cywilnego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Apelacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz. Orzecznictwo.
Autor: Małgorzata Manowska.
Rok wydania: 2017.
W publikacji kompleksowo omówiono problematykę związaną z apelacją jako środkiem zaskarżenia - z uwzględnieniem zarówno apelacji zwykłej, jak i apelacji uproszczonej - oraz z postępowaniem apelacyjnym. Szczególny nacisk położono na konstrukcję apelacji, jej wymagania formalne jako pisma procesowego oraz jako środka odwoławczego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. MERITUM Prawo pracy 2019.
Autor: Kazimierz Jaśkowski (redaktor naukowy).
Rok wydania: 2018.
16. wydanie cenionego przez czytelników kompendium wiedzy z zakresu prawa pracy, w którym w sposób przystępny omówiono zasady stosowania przepisów w praktyce. Czytelnik znajdzie tu kompleksowe informacje na temat indywidualnego i zbiorowego prawa pracy poczynając od momentu przyjęcia pracownika do pracy na ustaniu stosunku pracy kończąc. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Koszty procesu i koszty sądowe w postępowaniu cywilnym.
Autorzy: Małgorzata Manowska, Anna Rafalska.
Rok wydania: 2017.
Książka zawiera kompleksowe omówienie problematyki kosztów procesu i kosztów sądowych w postępowaniu procesowym i nieprocesowym regulowanych przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, a także akty prawne wykonawcze do tych ustaw. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. MERITUM Podatki 2019.
Autor: Aleksander Kaźmierski (redaktor naukowy).
Rok wydania: 2018.
W jednym zwartym tomie można znaleźć praktyczne informacje na temat polskiego prawa podatkowego: od powstania zobowiązania podatkowego przez postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową, sądowoadministracyjną kontrolę decyzji podatkowych, aż po odpowiedzialność karną skarbową. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

6. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2018.
Publikacja jako pierwsza na rynku w sposób kompleksowy i praktyczny omawia nową ustawę z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

7. Konstrukcja apelacji jako środka odwoławczego w procesie karnym.
Autor: Dariusz Świecki.
Rok wydania: 2017.
Publikacja omawia problematykę podstawowego środka odwoławczego przysługującego stronom od wyroków sądu pierwszej instancji. W opracowaniu przedstawiono zagadnienia związane z zasadami zaskarżenia wyroku - począwszy od otwarcia drogi do wniesienia apelacji a skończywszy na jej rozpoznaniu. 

8. Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych.
Autor: Dariusz Świecki.
Rok wydania: 2018.
Piąte wydanie znanej publikacji uwzględnia nowelizację Kodeksu postępowania karnego obowiązującą od 15.04.2016 r., która modyfikuje model postępowania karnego w kierunku przywrócenia szerszego zakresu inkwizycyjności postępowania sądowego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

9. Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych.
Autorzy: Aleksandra Cempura, Anna Kasolik.
Rok wydania: 2018.
W książce omówiono najważniejsze pisma procesowe: pozwy, apelacje, akty oskarżenia sporządzane w toku postępowań oraz propozycje czynności, jakie należy podjąć w celu ich poprawnego i skutecznego wniesienia. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

10. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po ustawie i RODO ze wzorami.
Autor: Maciej Gawroński (redaktor).
Rok wydania: 2018.
Jest to praktyczny kompleksowy przewodnik po nowej polskiej ustawie o ochronie danych osobowych oraz unijnym ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych. 

Fragment publikacji (.pdf)

 

Jacek Górski 03.01.19
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Zespół księgarni Profinfo
Zapisz się na newsletter
Serwis Pomocy
Polecamy:
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE