Strona główna » Społeczność » WK Przewodnik » Bestsellery kwietnia 2017 w księgarni profinfo.pl
A A A
Drukuj

Bestsellery kwietnia 2017 w księgarni profinfo.pl

09.05.17

Najlepiej sprzedające się książki miesiąca kwietnia w księgarni internetowej www.profinfo.pl

articleImage: Bestsellery kwietnia 2017 w księgarni profinfo.pl Książki wydane nakładem Wolters Kluwer Polska

1 Działalność gospodarcza. 542 pytania i odpowiedzi.
Autor: Agata Kamińska.
Rok wydania: 2013.
Publikacja jest przewodnikiem dla małych i średnich przedsiębiorców poszukujących wsparcia w rozwiązywaniu wątpliwości i problemów, z którymi spotykają się na co dzień, prowadząc działalność gospodarczą. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Prawo administracyjne. Praktyczne aspekty formułowania pism procesowych.
Autorzy: Katarzyna Janowska, Tomasz Szczurowski.
Rok wydania: 2013.
Publikacja stanowi przewodnik sporządzania pism procesowych w sprawach cywilnych. Jest to unikalne opracowanie przygotowane przez prawników praktyków, bogato opatrzone orzecznictwem sądowym. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Komentarz.
Autorzy: Włodzimierz Nykiel (red. nauk.), Adam Zalasiński (red. nauk.).
Rok wydania: 2014.
Glosy przedstawiają nie tylko stany faktyczne i prawne poszczególnych spraw wraz z omówieniem rozstrzygnięcia i komentarzem, ale także, w szeregu przypadków, wyjaśnienie znaczenia wyroku dla polskiego porządku prawnego oraz jego odwzorowanie w orzecznictwie polskich sądów administracyjnych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej.
Autor: Marek Mozgawa.
Rok wydania: .
Publikacja adresowana jest do praktyków, w tym przede wszystkim do sędziów, adwokatów, prokuratorów, a także do przedstawicieli nauki prawa karnego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Nowe europejskie prawo spadkowe.
Autorzy: Jacek Górecki (red. naukowy), Maksymilian Pazdan (red. naukowy).
Rok wydania: 2015.
Monografia jest pierwszym na rynku wydawniczym kompleksowym omówieniem najważniejszych zagadnień uregulowanych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego (tzw. rozporządzeniu spadkowym). 

Fragment publikacji (.pdf)
 

6. Nazwisko jako przedmiot ochrony w prawie polskim.
Autor: Joanna Buchalska.
Rok wydania: 2015.
Książka stanowi kompleksowe opracowanie problematyki ochrony nazwiska na gruncie prawa cywilnego, administracyjnego, autorskiego, prawa własności przemysłowej i prawa prywatnego międzynarodowego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

7. Dowody w postępowaniu podatkowym.
Autor: Dariusz Strzelec.
Rok wydania: 2013.
Książka dotyczy kluczowego zagadnienia procedury podatkowej, jakim jest wykorzystywanie dowodów w sprawach podatkowych, oraz najczęściej pojawiających się problemów w tym zakresie. 

8. Spółki z udziałem Skarbu Państwa a Skarb Państwa.
Autor: Andrzej Kidyba.
Rok wydania: 2015.
Monografia zawiera kompleksowe opracowanie funkcjonowania spółek z udziałem Skarbu Państwa zarówno z perspektywy praw i obowiązków Skarbu Państwa, jak i obowiązków tych spółek. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

9. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Opłaty w sprawach karnych. Postępowanie w sprawach nieletnich.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2017.
48. wydanie zbioru przepisów z prawa karnego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

10. Prawo budowlane. Warunki techniczne i inne akty prawne. Przepisy.
Rok wydania: 2017.
Publikacja zawiera tekst ustawy - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, w tym m.in. tekst rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Fragment publikacji (.pdf)
Jacek Górski 09.05.17
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Zespół księgarni Profinfo
Zapisz się na newsletter
Serwis Pomocy
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE