Strona główna » Społeczność » WK Przewodnik » Bestsellery listopada 2017 w księgarni profinfo.pl
A A A
Drukuj

Bestsellery listopada 2017 w księgarni profinfo.pl

06.12.17

Najlepiej sprzedające się książki miesiąca listopada w księgarni internetowej www.profinfo.pl

articleImage: Bestsellery listopada 2017 w księgarni profinfo.pl Książki wydane nakładem Wolters Kluwer Polska

1 RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz.
Autorzy: Dominik Lubasz (redaktor naukowy), Edyta Bielak-Jomaa (redaktor naukowy).
Rok wydania: 2017.
Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, jak również podmiotów publicznych, przedsiębiorców (w szczególności pracowników działów kadr, księgowości, marketingu i informatycznych) oraz fundacji i stowarzyszeń. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Apelacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz. Orzecznictwo [PRZEDSPRZEDAŻ].
Autor: Małgorzata Manowska.
Rok wydania: 2017.
W publikacji kompleksowo omówiono problematykę związaną z apelacją jako środkiem zaskarżenia - z uwzględnieniem zarówno apelacji zwykłej, jak i apelacji uproszczonej - oraz z postępowaniem apelacyjnym. Szczególny nacisk położono na konstrukcję apelacji, jej wymagania formalne jako pisma procesowego oraz jako środka odwoławczego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych.
Autorzy: Aleksandra Cempura, Anna Kasolik.
Rok wydania: 2016.
Wzory pism przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem przykładów czynności podejmowanych w określonych sytuacjach procesowych. Dodatkowo uwzględniono orzecznictwo Sądu Najwyższego, które ukształtowało praktykę sądową. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Pisma procesowe w sprawach cywilnych, gospodarczych i rejestrowych. Wzory i objaśnienia.
Autorzy: Dorota Bugajna-Sporczyk, Henryk Pietrzkowski, Tadeusz Żyznowski.
Rok wydania: 2015.
Książka - opracowana przez zespół znakomitych prawników cywilistów - ułatwi pracę zarówno prawnikom praktykom: sędziom, adwokatom, radcom prawnym, komornikom sądowym, jak i aplikantom lub osobom przygotowującym się do aplikacji. 

5. Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom I i II.
Autor: Dariusz Świecki (redaktor naukowy).
Rok wydania: 2017.
W publikacji główny nacisk położono na kwestie sporne przy stosowaniu przepisów. Myślą przewodnią podczas jej tworzenia było bowiem wydobywanie wątpliwości interpretacyjnych, a nie ich unikanie. W ten sposób starano się wyjść naprzeciw oczekiwaniom praktyków, aby komentarz nie kończył się tam, gdzie zaczynają się problemy. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

6. Metodyka sporządzania umów gospodarczych.
Autorzy: Aleksandra Cempura, Anna Kasolik.
Rok wydania: 2017.
Publikacja zawiera omówienie najważniejszych pism procesowych: pozwów, apelacji, aktów oskarżenia sporządzanych w toku postępowań oraz propozycję czynności, jakie należy podjąć w celu ich poprawnego i skutecznego wniesienia. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

7. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Opłaty w sprawach karnych. Postępowanie w sprawach nieletnich.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2017.
Stan prawny na 12 października 2017 r. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

8. Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom I i II.
Autor: Andrzej Kidyba.
Rok wydania: 2017.
Książka stanowi szczegółowy komentarz do wszystkich przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych. Nacisk położono na prezentację problemów, jakie wyłaniają się w praktyce ich stosowania. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

9. Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2017.
Stan prawny na: 22 września 2017 r. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

10. Prawo pierwokupu nieruchomości.
Autor: Wojciech Gonet.
Rok wydania: 2017.
Opracowanie jest przeznaczone dla notariuszy, aplikantów notarialnych, sędziów, referendarzy sądowych, jak również: pracowników gmin, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolniczego, Lasów Państwowych – zajmujących się wykonywaniem prawa pierwokupu. 

Fragment publikacji (.pdf)

 

Jacek Górski 06.12.17
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Zespół księgarni Profinfo
Zapisz się na newsletter
Serwis Pomocy
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE