Strona główna » Społeczność » WK Przewodnik » Bestsellery lutego 2017 w księgarni profinfo.pl
A A A
Drukuj

Bestsellery lutego 2017 w księgarni profinfo.pl

03.03.17

Najlepiej sprzedające się książki miesiąca lutego w księgarni internetowej www.profinfo.pl

articleImage: Bestsellery lutego 2017 w księgarni profinfo.pl Książki wydane nakładem Wolters Kluwer Polska

1 Profesjonalny Informator Prawnika Plus 2017, ciemnoniebieski (format B5).
Rok wydania: 2016.
Funkcjonalny informator w eleganckiej oprawie

2. Kodeks cywilny 2017 PLUS - zbiór przepisów.
Rok wydania: 2017.
Stan prawny na 1 stycznia 2017 r. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych.
Rok wydania: 2017.
28. wydanie zbioru przepisów z prawa administracyjnego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Informator Prawniczy 2017, szary (format A4).
Rok wydania: 2016.
Funkcjonalny informator dla prawnika

5. Podatki 2017.
Rok wydania: 2017.
Zbiór ujednoliconych na dzień 1 stycznia 2017 roku tekstów ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych; o podatku dochodowym od osób prawnych; o podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

6. Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks postępowania cywilnego. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo o aktach stanu cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2017.
43. wydanie zbioru przepisów z prawa cywilnego.

7. Kodeks karny 2017 PLUS - zbiór przepisów.
Rok wydania: 2017.
Stan prawny na 1 stycznia 2017 r. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

8. Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Swoboda działalności gospodarczej. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2017.
27. wydanie zbioru przepisów prawa handlowego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

9. Metodyka sporządzania umów gospodarczych.
Autorzy: Aleksandra Cempura, Anna Kasolik.
Rok wydania: 2016.
Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można spotkać się w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach. Dodatkowo uwzględniono orzecznictwo Sądu Najwyższego, które ukształtowało praktykę interpretacji klauzul wzbudzających wątpliwości w określonych sytuacjach. 

Fragment publikacji (.pdf)

 

10. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Opłaty w sprawach karnych. Postępowanie w sprawach nieletnich [PRZEDSPRZEDAŻ].
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2017.
48. wydanie zbioru przepisów z prawa karnego.

Jacek Górski 03.03.17
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Zespół księgarni Profinfo
Zapisz się na newsletter
Serwis Pomocy
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE