Strona główna » Społeczność » WK Przewodnik » Bestsellery lutego 2018 w księgarni profinfo.pl
A A A
Drukuj

Bestsellery lutego 2018 w księgarni profinfo.pl

05.03.18

Najlepiej sprzedające się książki miesiąca lutego w księgarni internetowej www.profinfo.pl

articleImage: Bestsellery lutego 2018 w księgarni profinfo.pl Książki wydane nakładem Wolters Kluwer Polska

1 Prawo budowlane. Warunki techniczne i inne akty prawne. Przepisy.
Rok wydania: 2016.
Publikacja zawiera tekst ustawy - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, w tym m.in. tekst rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

2. Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo właściwe dla zobowiązań umownych (Rzym I).
Rok wydania: 2018.
Stan prawny na 17.01.2018 r. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Metodyka sporządzania umów gospodarczych.
Autorzy: Aleksandra Cempura, Anna Kasolik.
Rok wydania: 2017.
Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można się spotkać w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz.
Autorzy: Dominik Lubasz (redaktor naukowy), Edyta Bielak-Jomaa (redaktor naukowy)..
Rok wydania: 2017.
Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, jak również podmiotów publicznych, przedsiębiorców (w szczególności pracowników działów kadr, księgowości, marketingu i informatycznych) oraz fundacji i stowarzyszeń. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich. Świadek koronny.
Rok wydania: 2018.
Stan prawny: 8 stycznia 2018 r. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

6. Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych.
Rok wydania: 2018.
Stan prawny: 8 lutego 2018 r. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

7. Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przepisy.
Rok wydania: 2018.
Zbiór ten przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i administracji, a także dla aplikantów i praktyków prawa oraz innych osób, którym niezbędna jest znajomość tych przepisów. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

8. Wzory pism procesowych w sprawach karnych z komentarzem.
Autor: Michał Błoński.
Rok wydania: 2016.
Publikacja zawiera około 300 wzorów pism procesowych. 

Fragment publikacji (.pdf)

 

9. Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Swoboda działalności gospodarczej. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych.
Rok wydania: 2018.
Stan prawny na 16.02.2018 r. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

 

10. Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks postępowania cywilnego. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo o aktach stanu cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2017.
45. wydanie zbioru przepisów z prawa cywilnego. 

Fragment publikacji (.pdf)
Jacek Górski 05.03.18
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Zespół księgarni Profinfo
Zapisz się na newsletter
Serwis Pomocy
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE