Strona główna » Społeczność » WK Przewodnik » Bestsellery lutego 2020 w księgarni profinfo.pl
A A A
Drukuj

Bestsellery lutego 2020 w księgarni profinfo.pl

03.03.20

Najlepiej sprzedające się książki miesiąca lutego w księgarni internetowej www.profinfo.pl

articleImage: Bestsellery lutego 2020 w księgarni profinfo.pl Źródło: wewnętrzne.

1. Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych.
Autorzy: Aleksandra Cempura, Anna Kasolik .
Rok wydania: 2019.
W książce zaprezentowano najważniejsze pisma procesowe: pozwy, zażalenia, apelacje, akty oskarżenia sporządzane w toku postępowań oraz propozycje czynności, jakie należy podjąć w celu ich poprawnego i skutecznego wniesienia. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom I i II.
Autor: Redakcja naukowa: Dariusz Świecki.
Rok wydania: 2020.
Piąte wydanie znanego i cenionego komentarza do Kodeksu postępowania karnego. Uwzględnia najnowszą, obszerną i w konsekwencjach daleko idącą nowelizację, uchwaloną przez Sejm 19 lipca 2019 r. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Zbiór cywilny PLUS 2020 + Zbiór karny PLUS 2020 - pakiet dwóch zbiorów przepisów.
Rok wydania: 2020.
16. wydanie zbioru cywilnego PLUS. oraz 16. wydanie zbioru karnego PLUS. 

4. Metodyka sporządzania umów gospodarczych.
Autorzy: Aleksandra Cempura, Anna Kasolik.
Rok wydania: 2019.
Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można się spotkać w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo właściwe dla zobowiązań umownych (Rzym I).
Rok wydania: 2020.
16. wydanie zbioru cywilnego PLUS. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

6. Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych z objaśnieniami.
Autor: Redakcja naukowa: Kinga Flaga-Gieruszyńska.
Rok wydania: 2020.
Najnowsze wydanie książki uwzględnia m.in. ważne zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego oraz ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wprowadzone ustawą z 4.07.2019 r. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

7. Przewodnik frankowicza.
Autor: Jacek Czabański, Mariusz Korpalski, Tomasz Konieczny .
Rok wydania: 2020.
Publikacja jest poświęcona istotnym i aktualnym problemom nurtującym kredytobiorców, ich pełnomocników oraz sędziów prowadzących tysiące procesów wymagających oceny ważności i skuteczności różnego rodzaju umów kredytu z elementem walutowym. 

Fragment publikacji (.pdf)

 

 

8. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich.
Rok wydania: 2020.
16. wydanie zbioru karnego PLUS. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

9. Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Rok wydania: 2020.
35. wydanie zbioru przepisów z prawa administracyjnego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

10. MERITUM Prawo pracy 2020.
Autor: Redakcja naukowa: Kazimierz Jaśkowski.
Rok wydania: 2020.
17. wydanie cenionego przez czytelników kompendium wiedzy z zakresu prawa pracy, w którym w sposób przystępny omówiono zasady stosowania przepisów w praktyce. 

Jacek Górski 03.03.20
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Zespół księgarni Profinfo
Zapisz się na newsletter
Serwis Pomocy
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE