Strona główna » Społeczność » WK Przewodnik » Bestsellery maja 2017 w księgarni profinfo.pl
A A A
Drukuj

Bestsellery maja 2017 w księgarni profinfo.pl

06.06.17

Najlepiej sprzedające się książki miesiąca maja w księgarni internetowej www.profinfo.pl

articleImage: Bestsellery maja 2017 w księgarni profinfo.pl Książki wydane nakładem Wolters Kluwer Polska

1 Kodeks cywilny 2017 PLUS - zbiór przepisów.
Rok wydania: 2017.
Stan prawny na 19.04.2017 r. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Kodeks cywilny 2017 PLUS + Kodeks karny 2017 PLUS - pakiet dwóch zbiorów przepisów.
Rok wydania: 2017.
W skład pakietu wchodzą dwa zbiory przepisów.

3. Kodeks karny 2017 PLUS - zbiór przepisów.
Rok wydania: 2017.
Stan prawny na 05.05.2017 r. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Opłaty w sprawach karnych. Postępowanie w sprawach nieletnich.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2017.
48. wydanie zbioru przepisów z prawa karnego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Prawo budowlane. Warunki techniczne i inne akty prawne. Przepisy.
Rok wydania: 2017.
Publikacja zawiera tekst ustawy - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, w tym m.in. tekst rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

6. Dokumentacja gabinetu stomatologicznego. Wzory pism, komentarz i orzecznictwo.
Autor: Ewa Mazur-Pawłowska.
Rok wydania: 2017.
Publikacja w sposób kompleksowy prezentuje uregulowania prawne z zakresu stomatologii i specyfiki jej prowadzenia w postaci działalności gospodarczej 

Fragment publikacji (.pdf)
 

7. Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych.
Rok wydania: 2017.
29. wydanie zbioru przepisów z prawa administracyjnego. 

 

 

8. Metodyka pracy prokuratora w sprawach karnych.
Autor: Ryszard A. Stefański.
Rok wydania: 2017.
W książce zostały zaprezentowane użyteczne wskazówki dotyczące wykonywania przez prokuratora czynności w śledztwie lub dochodzeniu, nadzoru procesowego i służbowego nad nimi, jak również jego udziału w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

9. Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Swoboda działalności gospodarczej. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2017.
27. wydanie zbioru przepisów prawa handlowego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

10. Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacje pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2017.
25. wydanie zbioru przepisów z prawa pracy. 

Fragment publikacji (.pdf)
Jacek Górski 06.06.17
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Zespół księgarni Profinfo
Zapisz się na newsletter
Serwis Pomocy
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE