Bestsellery maja 2019 w księgarni profinfo.pl

Najlepiej sprzedające się książki miesiąca maja w księgarni internetowej www.profinfo.pl

articleImage: Bestsellery maja 2019 w księgarni profinfo.pl Źródło: wewnętrzne.

1. Zbiór cywilny PLUS 2019 + Zbiór karny PLUS 2019 - pakiet dwóch zbiorów przepisów.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Najnowsze wydania dwóch zbiorów przepisów. 

2. Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo właściwe dla zobowiązań umownych (Rzym I).
Rok wydania: 2019.
14. wydanie zbioru cywilnego PLUS. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Kodeks karny. Komentarz.
Autor: Marek Mozgawa (redaktor naukowy).
Rok wydania: 2019.
Książka jest przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców – zarówno praktyków, jak i przedstawicieli doktryny prawa karnego. Będzie też pomocna studentom oraz aplikantom w zdobywaniu wiedzy z zakresu prawa karnego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Dokumentacja ochrony danych osobowych ze wzorami.
Autor: Mariusz Jagielski (redaktor naukowy).
Rok wydania: 2019.
Książka zawiera liczne przykłady, które pomogą czytelnikowi w zrozumieniu wymagań w zakresie dokumentacji ochrony danych osobowych oraz praktyczne wskazówki ułatwiające ich realizację. Publikacja zawiera także wzory oraz instrukcje krok po kroku wyjaśniające, w jaki sposób wypełnić dany wzór i dostosować go do własnych potrzeb. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Metodyka sporządzania umów gospodarczych.
Autor: Aleksandra Cempura, Anna Kasolik.
Rok wydania: 2018.
Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można się spotkać w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

6. Łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych.
Autor: Redakcja naukowa: Andrzej Kidyba.
Rok wydania: 2019.
Publikacja zawiera kompleksowe omówienie prawnych środków transformacji podmiotów gospodarczych – przede wszystkim spółek handlowych, ale także spółki cywilnej, jednoosobowej działalności gospodarczej i spółdzielni pracy. 

Fragment publikacji (.pdf)

 

7. Ochrona danych osobowych. Zbiór przepisów. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Ustawa o ochronie danych osobowych (UODO). Ustawa sektorowa wdrażająca RODO.
Rok wydania: 2019.
Stan prawny na 4 maja 2019 r. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

8. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich. Świadek koronny.
Rok wydania: 2019.
54. wydanie zbioru przepisów z prawa karnego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

9. MERITUM Prawo pracy 2019.
Autor: Kazimierz Jaśkowski (redaktor naukowy).
Rok wydania: 2018.
16. wydanie cenionego przez czytelników kompendium wiedzy z zakresu prawa pracy, w którym w sposób przystępny omówiono zasady stosowania przepisów w praktyce. Czytelnik znajdzie tu kompleksowe informacje na temat indywidualnego i zbiorowego prawa pracy poczynając od momentu przyjęcia pracownika do pracy na ustaniu stosunku pracy kończąc. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

10. MERITUM Inwestycje budowlane.
Autorzy: Tomasz Filipowicz (redaktor naukowy), Alicja Plucińska-Filipowicz (redaktor naukowy), Marek Wierzbowski (redaktor naukowy).
Rok wydania: 2019.
Książka stanowi praktyczne przedstawienie kluczowych zagadnień realizacji inwestycji budowlanych w aspekcie najczęściej pojawiających się problemów. 

Fragment publikacji (.pdf)