Strona główna » Społeczność » WK Przewodnik » Bestsellery marca 2017 w księgarni profinfo.pl
A A A
Drukuj

Bestsellery marca 2017 w księgarni profinfo.pl

04.04.17

Najlepiej sprzedające się książki miesiąca marca w księgarni internetowej www.profinfo.pl

articleImage: Bestsellery marca 2017 w księgarni profinfo.pl Książki wydane nakładem Wolters Kluwer Polska

1 Apteczka prawna. Lex bez łez.
Autorzy: Krystian Markiewicz (red. naukowy), Marta Szczocarz-Krysiak (red. naukowy).
Rok wydania: 2017.
Napisana na podstawie rozmów sędziów z wieloma młodymi osobami, wydana w atrakcyjnej, nowoczesnej formie książka porusza zagadnienia z wielu dziedzin prawa, w tym szeroko pojętego prawa cywilnego, karnego i podatkowego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Opłaty w sprawach karnych. Postępowanie w sprawach nieletnich.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2017.
48. wydanie zbioru przepisów z prawa karnego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks postępowania cywilnego. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo o aktach stanu cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2017.
43. wydanie zbioru przepisów z prawa cywilnego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Prawo budowlane. Warunki techniczne i inne akty prawne. Przepisy.
Rok wydania: 2017.
Publikacja zawiera tekst ustawy - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, w tym m.in. tekst rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Swoboda działalności gospodarczej. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2017.
27. wydanie zbioru przepisów prawa handlowego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

6. Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych.
Rok wydania: 2017.
28. wydanie zbioru przepisów z prawa administracyjnego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

7. Prawo nieruchomości. Użytkowanie wieczyste, służebności, egzekucja z nieruchomości. Gospodarka nieruchomościami. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Księgi wieczyste. Lokale. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2017.
5. wydanie zbioru przepisów z prawa nieruchomości. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

8. Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacje pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2017.
25. wydanie zbioru przepisów z prawa pracy. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

9. Kodeks karny. Komentarz.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2016.
Kodeks karny. Komentarz pod redakcją Mariana Filara to kanon literatury karnistycznej zawierający konkretne propozycje rozwiązań problemów interpretacyjnych prezentowane przez największe autorytety w prawie karnym. 

Fragment publikacji (.pdf)

 

 

10. Postępowanie karne.
Autorzy: Katarzyna Dudka, Hanna Paluszkiewicz.
Rok wydania: 2016.
W opracowaniu omówiono nowe - obowiązujące po 15 kwietnia 2016 r. - uregulowania dotyczące przebiegu postępowania przygotowawczego i jurysdykcyjnego, w tym nowy tryb zaskarżania kasatoryjnych wyroków sądów odwoławczych. 

Fragment publikacji (.pdf)

Jacek Górski 04.04.17
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Zespół księgarni Profinfo
Zapisz się na newsletter
Serwis Pomocy
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE