Strona główna » Społeczność » WK Przewodnik » Bestsellery marca 2018 w księgarni profinfo.pl
A A A
Drukuj

Bestsellery marca 2018 w księgarni profinfo.pl

05.04.18

Najlepiej sprzedające się książki miesiąca marca w księgarni internetowej www.profinfo.pl

articleImage: Bestsellery marca 2018 w księgarni profinfo.pl Książki wydane nakładem Wolters Kluwer Polska

1 RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz.
Autorzy: Dominik Lubasz (redaktor naukowy), Edyta Bielak-Jomaa (redaktor naukowy)..
Rok wydania: 2017.
W komentarzu znaleźć można odpowiedzi, jak przygotować się do największych od wielu lat, rewolucyjnych zmian w zakresie ochrony danych osobowych wprowadzonych przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Prawo budowlane. Warunki techniczne i inne akty prawne. Przepisy.
Rok wydania: 2018.
Publikacja zawiera tekst ustawy - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, w tym m.in. tekst rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. RODO. Przewodnik ze wzorami.
Autor: Maciej Gawroński (redaktor naukowy).
Rok wydania: 2018.
W książce w praktyczny sposób wyjaśniono przepisy RODO, wskazano wiele dokumentów i rozwiązań, dzięki którym czytelnik będzie mógł postępować zgodnie z tą regulacją unijną. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich. Świadek koronny.
Rok wydania: 2018.
Stan prawny: kwiecień 2018 r. 

 

5. Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo właściwe dla zobowiązań umownych (Rzym I).
Rok wydania: 2018.
Stan prawny: kwiecień.2018 r. 

 

6. Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych.
Rok wydania: 2018.
Stan prawny: 8 lutego 2018 r. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

7. RODO w e-commerce.
Autor: Dominik Lubasz (redaktor naukowy).
Rok wydania: 2018.
Publikacja ta to praktyczny poradnik dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie e-commerce zawierający omówienie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), które zacznie obowiązywać dnia 25 maja 2018 r. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

 

8. Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks postępowania cywilnego. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo o aktach stanu cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2017.
46. wydanie zbioru przepisów z prawa cywilnego. 

Fragment publikacji (.pdf)

 

9. Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przepisy.
Rok wydania: 2018.
Zbiór ten przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i administracji, a także dla aplikantów i praktyków prawa oraz innych osób, którym niezbędna jest znajomość tych przepisów. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

10. Przewodnik po dokumentacji cen transferowych.
Autor: Radosław Piekarz (redaktor naukowy).
Rok wydania: 2018.
Książka zawiera przykładowe wzory dokumentacji, które mogą być wykorzystane przez podatników spełniających obowiązki wynikające z przepisów prawa. 

Fragment publikacji (.pdf)
Jacek Górski 05.04.18
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Zespół księgarni Profinfo
Zapisz się na newsletter
Serwis Pomocy
Polecamy:
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE