Strona główna » Społeczność » WK Przewodnik » Bestsellery marca 2019 roku w księgarni profinfo.pl
A A A
Drukuj

Bestsellery marca 2019 roku w księgarni profinfo.pl

05.04.19

Najlepiej sprzedające się książki miesiąca marca w księgarni internetowej www.profinfo.pl

articleImage: Bestsellery marca 2019 roku w księgarni profinfo.pl Źródło: wewnętrzne.

1. Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks postępowania cywilnego. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo o aktach stanu cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2019.
49. wydanie zbioru przepisów z prawa cywilnego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. MERITUM Inwestycje budowlane.
Autorzy: Tomasz Filipowicz (redaktor naukowy), Alicja Plucińska-Filipowicz (redaktor naukowy), Marek Wierzbowski (redaktor naukowy).
Rok wydania: 2019.
Książka stanowi praktyczne przedstawienie kluczowych zagadnień realizacji inwestycji budowlanych w aspekcie najczęściej pojawiających się problemów. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Seria z Paragrafem - PAKIET - Prawo cywilne i karne. Zbiory przepisów.
Autorzy: .
Rok wydania: 2019.
Stan prawny – początek lutego 2019 r. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Legal English. Civil and Commercial Law. A Handbook.
Autor: Aneta Skorupa-Wulczyńska.
Rok wydania: 2016.
Podręcznik stanowi idealną pomoc do doskonalenia praktycznej znajomości prawniczego języka angielskiego. 

Fragment publikacji (.pdf)

 

5. Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych.
Autorzy: .
Rok wydania: 2019.
33. wydanie zbioru przepisów z prawa administracyjnego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

6. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Opłaty w sprawach karnych. Postępowanie w sprawach nieletnich.
Autorzy: .
Rok wydania: 2019.
54. wydanie zbioru przepisów z prawa karnego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

7. Kodeks karny. Komentarz.
Autor: Marek Mozgawa (redaktor naukowy).
Rok wydania: 2019.
Książka jest przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców – zarówno praktyków, jak i przedstawicieli doktryny prawa karnego. Będzie też pomocna studentom oraz aplikantom w zdobywaniu wiedzy z zakresu prawa karnego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

8. Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo przedsiębiorców. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych.
Autorzy: .
Rok wydania: 2019.
31. wydanie zbioru przepisów z prawa handlowego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

9. Metodyka sporządzania umów gospodarczych.
Autor: Aleksandra Cempura, Anna Kasolik.
Rok wydania: 2018.
Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można się spotkać w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

10. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz.
Autorzy: Wojciech Chróścielewski (redaktor naukowy), Zbigniew Kmieciak (redaktor naukowy), Agnieszka Krawczyk, Joanna Wegner.
Rok wydania: 2019.
Komentarz zawiera obszerną i szczegółową analizę przepisów dotyczących postępowania administracyjnego: jurysdykcyjnego (ogólnego), w sprawach skarg i wniosków, wydawania zaświadczeń oraz rozstrzygania sporów o właściwość w obrębie administracji publicznej, jak też w przedmiocie administracyjnych kar pieniężnych i europejskiej współpracy administracyjnej. 

Fragment publikacji (.pdf)
Jacek Górski 05.04.19
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Zespół księgarni Profinfo
Zapisz się na newsletter
Serwis Pomocy
Polecamy:
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE