Strona główna » Społeczność » WK Przewodnik » Bestsellery października 2019 w księgarni profinfo.pl
A A A
Drukuj

Bestsellery października 2019 w księgarni profinfo.pl

05.11.19

Najlepiej sprzedające się książki miesiąca października w księgarni internetowej www.profinfo.pl

articleImage: Bestsellery października 2019 w księgarni profinfo.pl Źródło: wewnętrzne.

1. Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo właściwe dla zobowiązań umownych (Rzym I).
Rok wydania: 2019.
15. wydanie zbioru cywilnego PLUS. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich. Świadek koronny.
Rok wydania: 2019.
15. wydanie zbioru karnego PLUS. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Opłaty w sprawach karnych. Postępowanie w sprawach nieletnich.
Rok wydania: 2019.
56. wydanie zbioru przepisów z prawa karnego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Kodeks postępowania cywilnego. Zestawienie zmian przepisów z datami wejścia w życie. Nowelizacja 2019.
Rok wydania: 2019.
W publikacji zaprezentowano w sposób czytelny i przejrzysty - w formie tabeli – porównanie brzmienia dotychczasowych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego z ich nowym brzmieniem. W drugim wydaniu podano daty dzienne wejścia w życie poszczególnych znowelizowanych przepisów tego Kodeksu oraz ich hasłową definicję. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks postępowania cywilnego. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo o aktach stanu cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2019.
51. wydanie zbioru przepisów z prawa cywilnego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

6. Proces karny.
Autor: Redakcja naukowa: Jarosław Zagrodnik.
Rok wydania: 2019.
Podręcznik został przygotowany przede wszystkim z myślą o osobach studiujących prawo lub administrację oraz aplikantach. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

7. MERITUM Postępowanie karne.
Autor: Redakcja naukowa: Dariusz Świecki.
Rok wydania: 2019.
Książka uwzględnia najnowszą, obszerną i w konsekwencjach daleko idącą nowelizację procedury karnej, uchwaloną przez Sejm 19 lipca 2019 r. 

Fragment publikacji (.pdf)

 

8. Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne.
Autorzy: Janusz Borkowski, Barbara Adamiak.
Rok wydania: 2019.
W podręczniku zaprezentowano koncepcje instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sadowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem sądów administracyjnych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

9. MERITUM Prawo spółek.
Autor: Andrzej Kidyba (redaktor naukowy).
Rok wydania: 2019.
Publikacja stanowi swoisty przewodnik po problematyce prawa spółek. Obejmuje nie tylko przystępne omówienie zagadnień spółek prawa handlowego uregulowanych przepisami kodeksu spółek handlowych. 

 

10. Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo przedsiębiorców. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych.
Rok wydania: 2019.
32. wydanie zbioru przepisów z prawa handlowego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 
Jacek Górski 05.11.19
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Zespół księgarni Profinfo
Zapisz się na newsletter
Serwis Pomocy
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE