Strona główna » Społeczność » WK Przewodnik » Bestsellery sierpnia 2018 w księgarni profinfo.pl
A A A
Drukuj

Bestsellery sierpnia 2018 w księgarni profinfo.pl

06.09.18

Najlepiej sprzedające się książki miesiąca sierpnia w księgarni internetowej www.profinfo.pl

articleImage: Bestsellery sierpnia 2018 w księgarni profinfo.pl Źródło: wewnętrzne.

1. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz.
Autor: Paweł Fajgielski.
Rok wydania: 2018.
Publikacja obejmuje przepisy unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (część I komentarza) oraz nowej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych (część II komentarza). 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks postępowania cywilnego. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo o aktach stanu cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych.
Rok wydania: 2018.
Stan prawny: sierpień 2018 r. 

3. MERITUM Prawo pracy 2018.
Autor: Kazimierz Jaśkowski (redaktor naukowy).
Rok wydania: 2017.
Atutem książki jest poradnikowe ujęcie prezentowanej tematyki. Zastosowany w opracowaniu przystępny język, pozbawiony "żargonu" prawniczego pozwala na korzystanie z książki także osobom zajmującym się sprawami kadrowymi, które jednak nie posiadają wykształcenia prawniczego. Nowoczesna formuła książki umożliwia jej bieżącą kwartalną aktualizację w formie elektronicznej przez cały rok. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Metodyka sporządzania umów gospodarczych.
Autorzy: Aleksandra Cempura, Anna Kasolik.
Rok wydania: 2018.
Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można się spotkać w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach. 

Fragment publikacji (.pdf)
 
 

5. Apelacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz. Orzecznictwo.
Autor: Małgorzata Manowska.
Rok wydania: 2017.
W publikacji kompleksowo omówiono problematykę związaną z apelacją jako środkiem zaskarżenia - z uwzględnieniem zarówno apelacji zwykłej, jak i apelacji uproszczonej - oraz z postępowaniem apelacyjnym. Szczególny nacisk położono na konstrukcję apelacji, jej wymagania formalne jako pisma procesowego oraz jako środka odwoławczego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

6. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Opłaty w sprawach karnych. Postępowanie w sprawach nieletnich.
Rok wydania: 2018.
Stan prawny: 29 czerwca 2018 r. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

7. PAKIET: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 1-6.
Rok wydania: 2016.
Piąte wydanie komentarza. 

8. Kalendarz Dyrektora Szkoły 2018/2019.
Rok wydania: 2018.
Stylowy i praktyczny kalendarz dla osób pracujących w oświacie. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

9. MERITUM Postępowanie cywilne.
Autor: Elwira Marszałkowska-Krześ (redaktor naukowy).
Rok wydania: 2016.
Celem publikacji jest przystępne i przejrzyste przedstawienie przesłanek, przebiegu oraz zakończenia postępowania w omawianych sprawach wraz z zaprezentowaniem poglądów doktryny i orzecznictwa Sądu Najwyższego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

10. Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych.
Autor: Aleksandra Cempura, Anna Kasolik.
Rok wydania: 2018.
W publikacji omówiono najważniejsze pisma procesowe: pozwy, apelacje, akty oskarżenia sporządzane w toku postępowań oraz propozycje czynności, jakie należy podjąć w celu ich poprawnego i skutecznego wniesienia. 

Jacek Górski 06.09.18
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Zespół księgarni Profinfo
Zapisz się na newsletter
Serwis Pomocy
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE