Dostęp do informacji publicznej w praktyce jednostek samorządu terytorialnego [Książka tygodnia]

Na ponad 300 stronach wyczerpująco opisano zagadnienia związane z udostępnieniem informacji publicznej na wniosek.

articleImage: Dostęp do informacji publicznej w praktyce jednostek samorządu terytorialnego [Książka tygodnia] Źródło: wewnętrzne.

W pracy przybliżono takie zagadnienia jak:
- katalog podmiotów uprawnionych i zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej,
- zasady udostępniania informacji publicznej,
- ograniczenie dostępu do informacji publicznej,
- weryfikacja rozstrzygnięć podejmowanych na skutek wniosku o udostępnienie informacji publicznej w postępowaniu odwoławczym i sądowoadministracyjnym,
- informacja publiczna w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Poradnik zawiera rozbudowane wzory pism, które mogą być wykorzystane w codziennej praktyce organów administracji publicznej.

Książka jest przeznaczona dla wszystkich, którzy w codziennej praktyce stykają się z problematyką dostępu do informacji publicznej: sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników, doradców podatkowych, a także pracowników administracji publicznej, działów kadr i zasobów ludzkich.