"Dyrektor Szkoły" patronem medialnym Święta Teatru na Prowincji

W dniach 8-13 maja br. po raz szesnasty odbyło się Święto Teatru na Prowincji organizowane przez Fundację Dzieci Wrzesińskich i Samorządową Szkołę Podstawową im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku.

articleImage: Źródło: wewnętrzne.

Podczas Święta jak co roku odbył się Ogólnopolski Przegląd Twórczości Teatralnej Maska, który służy wymianie doświadczeń zespołów teatralnych z różnych środowisk wiejskich i miejskich oraz Ogólnopolski Konkurs Recytatorski "Wędrówką życie jest człowieka". Konkursy połączone były z warsztatami teatralnymi, retorycznymi i recytatorskimi prowadzonymi przez profesjonalistów.

W ramach przedsięwzięcia odbył się również salonik poetycki. Wieczorek był poprzedzony spotkaniem autorskim z autorkami jubileuszowej publikacji "O zarażaniu pasją i optymizmem, czyli 15 lat teatru na Prowincji".

Jedną z najciekawszych punktów tegorocznego programu okazały się warsztaty motywacyjne dla młodzieży "Chcę być kimś" oraz warsztaty "Bajkopisarstwo, czyli retoryka młodego człowieka".

Patronat medialny nad projektem objął m.in. miesięcznik "Dyrektor Szkoły".