Strona główna » Społeczność » WK Przewodnik » Elektroniczna licytacja ruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym. Komentarz [Książka tygodnia]
A A A
Drukuj

Elektroniczna licytacja ruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym. Komentarz [Książka tygodnia]

22.11.19

Publikacja stanowi jedyny na rynku wyczerpujący komentarz do przepisów regulujących elektroniczną licytację ruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym. Wszystkie przepisy zostały skomentowane szczegółowo, bez unikania zagadnień trudnych lub kontrowersyjnych, nieprzedstawianych dotychczas w literaturze przedmiotu.

articleImage: Elektroniczna licytacja ruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym. Komentarz [Książka tygodnia] Źródło: wewnętrzne.

Ten komentarz był pisany i przekazany do druku przed oddaniem do użytku systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną. Dlatego znajdują się w nim postulaty sformułowane pod adresem operatora systemu dotyczące funkcjonalności tego systemu.

W Polsce toczy się co roku kilka milionów sądowych postępowań egzekucyjnych. Ciągle jeszcze znaczna część tych postępowań ma za przedmiot egzekucję z ruchomości, mimo malejącego znaczenia tego sposobu egzekucji świadczeń pieniężnych. Niniejszy komentarz został napisany przede wszystkim z myślą o praktykach zajmujących się egzekucją z ruchomości, a zatem: komornikach sądowych, sędziach, referendarzach sądowych, adwokatach i radcach prawnych, a także uczestnikach postępowań egzekucyjnych, w tym "licytantach elektronicznych". Należy jednak mieć nadzieję, że będzie on służył także przedstawicielom nauki przy interpretowaniu treści komentowanych przepisów oraz osobom uczącym się trudnego prawa egzekucyjnego, tj. studentom, doktorantom i aplikantom. 

Jacek Górski 22.11.19
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Zespół księgarni Profinfo
Zapisz się na newsletter
Serwis Pomocy
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE