Emerytury i renty w praktyce [Książka tygodnia]

Publikacja stanowi kompendium wiedzy w zakresie systemu ubezpieczeń emerytalno-rentowych w Polsce.

articleImage: Emerytury i renty w praktyce [Książka tygodnia] Źródło: wewnętrzne.

Kompleksowo omówiono w niej warunki wymagane do przyznania emerytury lub renty, w tym: renty wypadkowej i z tytułu choroby zawodowej; świadczenia przedemerytalnego; emerytury pomostowej; nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Przedstawiono także zasady ustalania wysokości tych świadczeń oraz możliwości ich przeliczenia. Zrozumienie tego ułatwią czytelnikom liczne przykłady zamieszczone w tekście.

Szczególną uwagę autorki poświęciły postępowaniu o przyznanie świadczenia. Przybliżają wszystkie okoliczności związane z ubieganiem się o świadczenie, począwszy od szczegółowej prezentacji wniosków oraz sposobu prawidłowego ich wypełnienia (i jego znaczenia dla sprawniejszego przyznania przez ZUS świadczenia), poprzez informacje na temat daty zgłoszenia wniosku, aż po wydanie decyzji przez ZUS i zasady wypłaty świadczeń.