Strona główna » Społeczność » WK Przewodnik » Funkcjonowanie szpitali w amerykańskim systemie ochrony zdrowia [Książka tygodnia]
A A A
Drukuj

Funkcjonowanie szpitali w amerykańskim systemie ochrony zdrowia [Książka tygodnia]

05.12.18

Już 6 grudnia wszystkim grzecznym dyrektorom i menedżerom szpitali Mikołaj przyniesie ten nowy poradnik.

articleImage: Funkcjonowanie szpitali w amerykańskim systemie ochrony zdrowia [Książka tygodnia] Źródło: wewnętrzne.

Autorka podzieliła opracowanie tytułowej tematyki na siedem rozdziałów i zmieściła ją na ponad 400 stronach (w pierwotnej wersji treści było prawie dwa razy tyle).

Na samym początku dokonała wnikliwego przeglądu literatury z zakresu ekonomii zdrowia i zarządzania podmiotami w ochronie zdrowia, co zaowocowało przedstawieniem najważniejszych problemów ekonomicznych, w tym zarządczych, związanych z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia, a przede wszystkim szpitali. W rozdziale drugim scharakteryzowano rolę Rządu Federalnego jako regulatora i kluczowego organizatora systemu ochrony zdrowia, a także zdrowia publicznego w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a w trzecim szpital amerykański, jego działalność finansową, w tym analitykę kont podmiotów medycznych, ich strukturę administracyjną i funkcjonowanie. Federalnej akredytacji NIAHO (regulującej procedury szpitala amerykańskiego i jego zobowiązania także w stosunku do organów administracji państwowej, co stanowi o jej walorze informacyjnym) oraz akredytacji TCJ, a także międzynarodowej akredytacji JCI, czyli amerykańskiej akredytacji dla zagranicznych szpitali, a także innym akredytacjom jakościowym obecnym na rynku amerykańskim poświęcono rozdział kolejny. W rozdziale piątym pokazano kluczowe zagadnienia polskiego systemu ochrony zdrowia. Przede wszystkim dotyczące funkcjonowania szpitali, w tym kwestie finansowania, jakości leczenia, strukturyzacji i nadzoru nad placówką. Wnikliwie przeprowadzone opisy stanowią podstawę do zbadania możliwości wykorzystania rozwiązań amerykańskich w polskich szpitalach. Rozdział szósty poświęcony jest zbadaniu możliwości zastosowania amerykańskich koncepcji ekonomicznych, administracyjnych i standardów jakości w szpitalu polskim, dzięki przeprowadzonej analizie przypadków. Sześć szpitali wzięło udział w badaniu jakościowym przeprowadzonym przez Autorkę przy wykorzystaniu pogłębionego wywiadu indywidualnego i autorskiej ankiety. Chodziło o zbadanie struktury i finansowania szpitali, a także zbieżności polityk jakościowych. Szczególnie interesująca jest charakterystyka szpitala polskiego przeprowadzona zgodnie z kryteriami bazowymi JCI. Na koniec Autorka sformułowana rekomendacje organizacyjne i zarządcze dla szpitali polskich oraz systemowe dla polskiej ochrony zdrowia. Porównując szpitale z dwóch zupełnie różnych sieci, Autorka wyciągnęła interesujące i cenne wnioski oraz zaproponowała konkretne rekomendacje. Po pierwsze dotyczące administracji i finansów ze szczególnym uwzględnieniem dziesięciu aspektów, w tym relacji formy prawnej szpitala i nadzoru Ministra Zdrowia, a także oddziaływania formy prawnej na działalność gospodarczą oraz TQM. A po drugie w odniesieniu do kryteriów JCI, obejmujące osiem kwestii, m.in. dostępu do opieki, ciągłości opieki, określenia potrzeb medycznych pacjenta i przebiegu opieki. 

Jacek Górski 05.12.18
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Zespół księgarni Profinfo
Zapisz się na newsletter
Serwis Pomocy
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE