Strona główna » Społeczność » WK Przewodnik » Kodeks pracy. Komentarz [Książka tygodnia]
A A A
Drukuj

Kodeks pracy. Komentarz [Książka tygodnia]

20.07.18

Po dwóch latach od ostatniego wydania do sprzedaży trafiła nowa edycja tego praktycznego komentarza.

articleImage: Kodeks pracy. Komentarz [Książka tygodnia] Książki wydane nakładem Wolters Kluwer Polska

Wszystkie instytucje prawa pracy zawarte w Kodeksie pracy zostały przedstawione w sposób szczegółowy, a zarazem syntetyczny.

Czytelnik znajdzie w tym opracowaniu przystępne omówienie przepisów ustawy regulujących:
- nawiązanie i ustanie stosunku pracy,
- urlopy pracownicze,
- wynagrodzenia za pracę,
- czas pracy,
- odpowiedzialność pracowników,
- uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem,
- bezpieczeństwo i higienę pracy.

W czwartym wydaniu zostały uwzględnione wszystkie ostatnie zmiany ustawodawcze, w tym te najnowsze – wynikające z RODO oraz ustawy z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych, regulujące dozwolony monitoring pracowników i monitoring poczty elektronicznej (nowe art. 22(2) i 22(3) k.p.) – a także inne, dotyczące m.in.: ograniczenia handlu w niedzielę; możliwości prowadzenia i przechowywania przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników (dokumentacja pracownicza) w formie papierowej lub elektronicznej – wejdą w życie 1.01.2019 r.; skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej do 10 lat – wejdzie w życie 1.01.2019 r.; dokonywania wypłaty wynagrodzenia na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy (forma bezgotówkowa) jako preferowanego sposobu wypłaty wynagrodzenia – wejdzie w życie 1.01.2019 r.

Książka zawiera starannie wybrane orzecznictwo sądowe oraz bogatą literaturę z dziedziny prawa pracy. Czytelnik ma również możliwość zapoznania się z oryginalną argumentacją prawniczą, przydatną zwłaszcza w sprawach z zakresu prawa pracy. Korzystanie z komentarza ułatwi szczegółowy indeks rzeczowy.

Jacek Górski 20.07.18
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Zespół księgarni Profinfo
Zapisz się na newsletter
Serwis Pomocy