Kodeks pracy z rozporządzeniami w języku rosyjskim i polskim [Książka tygodnia]

Publikacja zawiera przepisy ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w wersjach polskiej i rosyjskiej.

articleImage: Kodeks pracy z rozporządzeniami w języku rosyjskim i polskim [Książka tygodnia] Źródło: wewnętrzne.

W zbiorze uwzględniono również – w obu wersjach językowych – rozporządzenia wykonawcze:

- z 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę,
- z 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.