Strona główna » Społeczność » WK Przewodnik » Kodeks spółek handlowych. Komentarz [Książka tygodnia]
A A A
Drukuj

Kodeks spółek handlowych. Komentarz [Książka tygodnia]

04.03.20

Publikacja ta zawiera omówienie przepisów kodeksu spółek handlowych, oparte przede wszystkim na bogatym, już prawie dwudziestoletnim, dorobku judykatury. Podstawę formułowanych w tym komentarzu poglądów stanowi również niezwykle obszerna i wszechstronna literatura przedmiotu. Z uwagi jednak na przyjętą formułę jednotomowego opracowania, odwołania do wypowiedzi przedstawicieli nauki prawa spółek handlowych musiały zostać ograniczone do zaprezentowania jedynie części z nich, bez zagłębiania się w toczone na gruncie komentowanych regulacji spory doktrynalne.

articleImage: Kodeks spółek handlowych. Komentarz [Książka tygodnia] Źródło: wewnętrzne.

W trakcie prac nad niniejszym komentarzem przepisy kodeksu spółek handlowych były kilkukrotnie nowelizowane. Ostatnią ze zmian, która weszła w życie przed przekazaniem tekstu do druku (tj. przed 1.12.2019 r.), była nowelizacja przepisów kodeksu spółek handlowych dokonana ustawą z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2217). Część nowelizacji, w tym bardzo poważna, dotycząca wprowadzenia do kodeksu spółek handlowych nowego typu spółki kapitałowej – prostej spółki akcyjnej, zaczęła wprawdzie obowiązywać dopiero w 2020 r., jednakże została uchwalona i ogłoszona w Dzienniku Ustaw jeszcze przed zakończeniem prac nad niniejszym komentarzem.
Z tego względu, mimo że datą wyznaczającą stan prawny dla niniejszego opracowania jest 1.12.2019 r., nowe regulacje kodeksu spółek handlowych, które weszły w życie z dniem 1.01.2020 r. (tj. zmiany wprowadzane do kodeksu spółek handlowych od 1.01.2020 r. ustawą z 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 1798) oraz z dniem 1.03.2020 r. (tj. zmiany wprowadzone do kodeksu spółek handlowych z dniem 1.03.2020 r. ustawą z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 1655) zostały również uwzględnione i skomentowane.
Tekst przepisów kodeksu spółek handlowych w brzmieniu obowiązującym odpowiednio od 1.01. i od 1.03.2020 r. został zaznaczony kursywą i stosownie opisany, dla odróżnienia go od obowiązującego wcześniej stanu prawnego.

 

Jacek Górski 04.03.20
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Zespół księgarni Profinfo
Zapisz się na newsletter
Serwis Pomocy
Polecamy:
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE