Krajowe regulacje hazardu w świetle prawa Unii Europejskiej [Książka tygodnia]

W publikacji poruszono m.in. kwestie dotyczące kwalifikacji prawnej krajowych regulacji hazardu z perspektywy prawa Unii Europejskiej oraz granic jej ingerencji w organizację hazardu w państwach członkowskich.

articleImage: Krajowe regulacje hazardu w świetle prawa Unii Europejskiej [Książka tygodnia] Źródło: wewnętrzne.

Monografia ta złożona jest z pięciu części.

W pierwszej z nich zatytułowanej "Rynek wewnętrzny UE a krajowe regulacje prawne działalności hazardowej" znalazły się m.in takie oto tematy: 1/ Kwalifikacja prawna krajowych regulacji hazardu z punktu widzenia prawa Unii Europejskiej czy też 2/ Nadrzędne względy interesu ogólnego jako uzasadnienie ograniczenia działalności hazardowej.

W drugiej: "Ograniczenia działalności hazardowej w prawie krajowym i unijnym" takie jak 1/ Gry losowe i ich promocja w świetle dyrektyw liberalizujących swobodne świadczenie usług oraz 2/ Zakaz posiadania automatów do gier w świetle unijnej swobody przepływu towarów.

W trzeciej: "Rejestr domen - skuteczny instrument zwalczania nielegalnej działalności hazardowej" tylko dwa: 1/ Blokowanie treści internetowych. Zagrożenie dla wolności słowa i dyskryminacja użytkowników i 2/ Czy rejestr domen prowadzących nielegalną działalność hazardową może naruszać prawa człowieka?

W czwartym rozdziale: "Konsekwencje naruszenia krajowych i unijnych obowiązków regulacyjnych w dziedzinie hazardu" m.in.: 1/ Kary pieniężne za naruszenie ustawy o grach hazardowych jako administracyjne kary pieniężne w rozumieniu art. 189b KPA i 2/ Odmowa zastosowania nienotyfikowanych przepisów technicznych a przepisy sankcjonujące.

A w ostatnim "Orzecznictwo sądów polskich i międzynarodowych w sprawach hazardowych" np. 1/ Orzecznictwo sądów polskich dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej państwa z tytułu naruszenia obowiązku odmowy zastosowania nienotyfikowanego przepisu technicznego przez organy krajowe plus 2/ Hazard na wokandzie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.