Kredyt hipoteczny. Komentarz [Książka tygodnia]

Książka zawiera kompleksową analizę ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

articleImage: Kredyt hipoteczny. Komentarz [Książka tygodnia] Źródło: wewnętrzne.

Autor szczegółowo omówił problemy interpretacyjne wynikające z przepisów tej ustawy oraz przedstawił praktyczne propozycje ich rozwiązania.

Wiele uwagi poświęcił m.in.:

- reklamie kredytu hipotecznego,
- ocenie zdolności kredytowej konsumenta,
- procedurze zawierania umowy o kredyt hipoteczny,
- treści tej umowy,
- dochodzeniu roszczeń wynikających z umowy,
- przedterminowej spłacie kredytu przez konsumenta.

Liczne przykłady oraz praktyczne wskazówki dotyczące stosowania komentowanych przepisów w kredytowaniu hipotecznym są istotnym walorem tego opracowania.

Publikacja skierowana jest przede wszystkim do sędziów, radców prawnych, pracowników banków oraz innych osób zajmujących się obsługą kredytowania hipotecznego z udziałem konsumentów.