Kryminalistyka [Książka tygodnia]

Koniec tygodnia zakwitnie na półce z nowymi książkami czerwienią i granatem, A to za sprawą okładki do najnowszego wydania podręcznika Brunona Hołysta - "Kryminalistyka".

articleImage: Kryminalistyka [Książka tygodnia] Książki wydane nakładem Wolters Kluwer Polska

To trzynaste wydanie w porównaniu z ostatnim wydaniem sprzed siedmiu lat zostało w znaczący sposób zaktualizowane i uzupełnione.

W części wstępnej dodano nowe rozdziały na temat standardów badań kryminalistycznych, myślenia kryminalistycznego oraz przyszłości nauk sądowych.

Część drugą wzbogacono o nowe zagadnienia dotyczące m.in. oględzin miejsca zdarzenia, analizy autentyczności obrazów, badań narkotyków oraz badań fizykochemicznych, a także ekspertyzy psychologicznej i międzynarodowej współpracy policji. W części trzeciej dokonano m.in. ewidentnych zmian w zakresie systemów bezpieczeństwa. Uwzględniono też literaturę kryminalistyczną o niemal 1000 najnowszych publikacji.

Nowoczesny podręcznik, jakim jest Kryminalistyka, analizuje nie tylko bieżące zmiany w zakresie metod śledztwa, lecz także inspiruje nowe koncepcje dotyczące represji i profilaktyki. Uzupełnieniem treści wykładu są okienka problemowe, które ilustrują aktualne problemy kryminalistyki.

Na ponad 1500 stronach czytelnik znajdzie szczegółowe i wyczerpujące omówienie następujących zagadnień: jakie są rodzaje działań przestępnych (w tym napady, rozboje, oszustwa, fałszerstwa czy przemyt)? jakimi metodami śledczymi należy posługiwać się przy ich ściganiu? jak zabezpieczać i formułować dowody na potrzeby śledztwa i aktu oskarżenia? jak stosować polskie i międzynarodowe uregulowania prawne w walce z przestępczością? jakie metody profilaktyczne można zastosować aby zapobiegać działaniom przestępnym?