Strona główna » Społeczność » WK Przewodnik » LI konkurs „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych rozstrzygnięty.
A A A
Drukuj

LI konkurs „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych rozstrzygnięty.

22.06.16

Konkurs miesięcznika „Państwo i Prawo”, wydawanego przez Wolters Kluwer, na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych został rozstrzygnięty 20 czerwca 2016 roku w Pałacu Staszica, siedzibie Polskiej Akademii Nauk.

articleImage: LI konkurs „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych rozstrzygnięty. Okładka czasopisma wydawanego przez Wolters Kluwer Polska

Do udziału w konkursie zgłoszono i dopuszczono 23 prace habilitacyjne oraz 30 prac doktorskich. Prace oceniał powołany przez  Prezydium Komitetu Nauk Prawnych PAN powołało Sąd Konkursowy w składzie: przewodniczący – prof. A. Wróbel; członkowie – prof. J. Ciemniewski, prof. H. Knysiak-Sudyka, prof. T. Mróz, prof. A. Nowak-Far, prof. J. Sobczak, prof. J. Zajadło oraz prof. P. Kardas – przedstawiciel Wydawnictwa Wolters Kluwer SA.
Sąd Konkursowy obradujący na posiedzeniach w dniach: 21.03.2016 r., 09.05.2016 r. oraz 06.06.2016 r. postanowił przyznać:

Nagrody za rozprawy habilitacyjne:
Pierwsza nagroda:
dr hab.Beacie Giesen (UŁ) za pracę pt. „Umowa licencyjna w prawie autorskim. Struktura i charakter prawny”;

Druga nagroda: dr. hab. Ryszardowi Piotrowskiemu (UW) za pracę pt. „Senat Stanów Zjednoczonych Ameryki. Struktura i funkcje”;

Wyróżnienia:
dr hab. Tatianie Chauvin (UW) za pracę pt. „Homo iuridicus. Człowiek jako podmiot prawa publicznego”.


Nagrody za rozprawy doktorskie:
Pierwsza nagroda:
dr. Marcinowi Romanowiczowi (UW) za pracę pt. „Kognitywna teoria wykładni prawa”;

Druga nagroda: dr Michalinie Szafrańskiej (UJ) za pracę pt. „Wpływ penalnego populizmu na tworzenie prawa. Perspektywa mediocentryczna”;

Wyróżnienia:
dr Annie Czaplińskiej (UŁ) za pracę pt. „Odpowiedzialność organizacji międzynarodowych jako element uniwersalnego systemu odpowiedzialności międzynarodowoprawnej”;

dr Agnieszce Sołtys (UJ) za pracę pt. „Obowiązek wykładni prawa krajowego zgodnie z prawem unijnym jako instrument zapewniania efektywności prawa Unii Europejskiej”.

22.06.16
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.
Zapisz się na newsletter
Serwis Pomocy
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE