Strona główna » Społeczność » WK Przewodnik » Niepowodzenie w leczeniu - błąd w sztuce czy inny czyn karalny?
A A A
Drukuj

Niepowodzenie w leczeniu - błąd w sztuce czy inny czyn karalny?

25.07.17

W dniach 24-26 maja br. odbyło się w Zbąszyniu XIII Ogólnopolskie Seminarium Kryminalistyczne zorganizowane przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze.

articleImage: Niepowodzenie w leczeniu - błąd w sztuce czy inny czyn karalny? fot. Thinkstock

Pierwszy dzień rozpoczął się od wykładu zatytułowanego "Opiniowanie sądowo-lekarskie w przypadkach błędów medycznych", który został zaprezentowany przez dra hab. prof. Tomasza Jurka i dr n. med. Martę Rorat z Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego. Jako kolejna - o "Błędzie medycznym - skali zjawiska i podstawowych problemach w prowadzeniu postępowań" mówiła prokurator Anna Świtalska-Kozyra, zastępca Dyrektora Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej w Warszawie. Dwa następne podjęte na spotkaniu tego dnia tematy to - "Prezentacja charakterystycznego przypadku błędu medycznego z punktu widzenia prowadzonego postępowania sądowego" oraz "Podstawowe problemy interpretacyjne dotyczące przestępstwa wykonania zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta". Omawiali je kolejno - sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze - Jolanta Witczak oraz prof. dr hab. Paweł Daniluk z INP Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

W czwartek jako pierwszy wystąpił prof. dr n. med. Janusz Heitzman – dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jego wystąpienie dotyczyło zagadnienia - "Opiniowanie sądowo – psychiatryczne. Obszary zwiększonego ryzyka i granice zarzucalności zawinionego błędu". W formie wideokonferencji odbyło się spotkanie z prezesem Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej dr n. med. Jerzym Pobochą ze Szczecina, który przygotował omówienie kwestii istoty, przyczyn i skutków błędu lekarskiego w diagnozie stanu psychicznego. O współczesnych standardach komunikacji z pacjentem w diagnostyce i postępowaniu leczniczym mówiła dr n.med. Katarzyna Jankowskia – prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej i naukowiec Collegium Medicum UMK w Toruniu. Dr Damian Wąsik z Zakładu Podstaw Prawa Medycznego Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu i jednocześnie gdański prokurator wystąpił z dwoma wykładami. W jednym charakteryzował prawnokarne aspekty wytwarzania i obrotu wyrobami medycznymi. Drugi natomiast poświęcił problematyce dowodowej badania zgonów na stole operacyjnym. O instrumentach identyfikacji przez NFZ nieprawidłowości i nadużyć w systemie ochrony zdrowia mówił Piotr Bromber - prezes Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. A o podstawowych zagadnieniach związanych z wystąpieniem potencjalnych błędów medycznych w anestezjologii - dr n. med. Włodzimierz Płotek.

Ostatniego dnia odbyły się następujące wykłady: "Metodyka śledztwa na przykładzie wielowątkowej sprawy korupcyjnej ze styku służby zdrowia i wymiaru sprawiedliwości" - prokuratora Daniela Lermana z Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie; "Odpowiedzialność karna związana z wykonywaniem czynności medycznych i około medycznych w doktrynie i judykaturze" - Andrzeja Leciaka (prokuratora Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku); "Ekshumacja zwłok. Granice potencjalnego wykorzystania w sprawach o błędy lekarskie" dra n. med. Czesława Żaby – kierownika Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz "Odpowiedzialność zawodowa lekarza i lekarza dentysty. Współdziałanie z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu z zakresu odpowiedzialności zawodowej" lek. med. Artura de Rosier z Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu.

Przez trzy dni w spotkaniach i dyskusjach wzięło udział łącznie prawie 100 osób z całej Polski.

Patronem honorowym tego wydarzenia był Prokurator Krajowy. Wsparcia udzieliła też Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury oraz Prokurator Regionalny w Poznaniu.

Wolters Kluwer Polska był patronem medialnym tego seminarium.

 

 

Jacek Górski 25.07.17
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: zewnętrzne
Zapisz się na newsletter
Serwis Pomocy
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE