Strona główna » Społeczność » WK Przewodnik » Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym i karnym skarbowym. Ujęcie metodyczne [Książka tygodnia]
A A A
Drukuj

Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym i karnym skarbowym. Ujęcie metodyczne [Książka tygodnia]

03.04.20

Publikacja zawiera kompleksowe omówienie zagadnień związanych z pozycją procesową oraz aktywnością obrońcy i pełnomocnika w procesie karnym i karnym skarbowym, w szczególności w postępowaniach: przygotowawczym, przed sądem pierwszej instancji oraz apelacyjnym.

articleImage: Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym i karnym skarbowym. Ujęcie metodyczne [Książka tygodnia] Źródło: wewnętrzne.

W opracowaniu zaprezentowano również dopuszczalność, wymagania formalne oraz podstawy kasacji, wniosku o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem sądu i skargi na wyrok sądu odwoławczego.

W ramach opracowania można wyodrębnić trzy części:
Na część pierwszą, składają się rozważania zamieszczone w rozdziale I zawierającym głównie analizę rozwiązań normatywnych związanych z udziałem obrońcy i pełnomocnika w procesie karnym i procesie karnym skarbowym znajdujących zasadniczo odniesienie do całego postępowania. W tej części podniesione są także podstawowe kwestie teoretycznoprawne ujawniające się na tle tytułowej problematyki. Część środkową, obejmującą rozdziały II–V, wypełniają rozważania poświęcone analizie instytucji prawnych i zagadnień o kluczowym znaczeniu w aspekcie aktywności procesowej obrońcy i pełnomocnika na poszczególnych etapach procesu karnego. Część trzecią tworzy wskazany już zbiór wzorów pism procesowych.

W książce zamieszczono 55 wzorów pism oraz powołano niemal 800 orzeczeń, które będą pomocne w skonstruowaniu odpowiedniej argumentacji w postępowaniu sądowym.

 

Jacek Górski 03.04.20
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Zespół księgarni Profinfo
Zapisz się na newsletter
Serwis Pomocy
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE