Strona główna » Społeczność » WK Przewodnik » Ochrona konsumenta na polskim i międzynarodowym rynku finansowym [Książka tygodnia]
A A A
Drukuj

Ochrona konsumenta na polskim i międzynarodowym rynku finansowym [Książka tygodnia]

01.02.19

Książka prezentuje kluczowe problemy dotyczące tytułowych kwestii nie tylko w Polsce, lecz także w UE, w wybranych krajach europejskich i w USA.

articleImage: Ochrona konsumenta na polskim i międzynarodowym rynku finansowym [Książka tygodnia] Źródło: wewnętrzne.

Publikacja ukazuje zmiany zachodzące w prawie krajowym i europejskim w tym obszarze oraz przedstawia zagrożenia, bariery w zapewnieniu skutecznej i efektywnej ochrony w praktyce stosowania przepisów przewidujących mechanizmy ochronne i wyzwania dla tej ochrony, zarówno w wymiarze regulacyjnym, praktycznym, instytucjonalnym, jak i systemowym.

W monografii zidentyfikowano elementy instytucjonalnego systemu ochrony konsumenta. Poddano analizie aktualne wyzwania ochrony konsumenta związane z rozwojem i zastosowaniem w obszarze usług finansowych nowych technologii (tzw. FinTech), przeciwdziałaniem zjawisku missellingu na rynku usług finansowych oraz koniecznością rozszerzania kompetencji organów nadzoru publicznego nad instytucjami finansowymi i ich praktykami rynkowymi, tworzeniem nowych struktur (instytucji) w celu zapewnienia skutecznej i efektywnej ochrony konsumentom tych usług.

Autorzy monografii przedstawiają najbardziej aktualne problemy związane z ochroną konsumenta na rynku finansowym – jego regulacją, systemem instytucjonalnym, zagrożeniami i wyzwaniami. Prezentują je w różnych wymiarach – w kontekście doświadczeń wybranych krajów europejskich i nie tylko, w wymiarze krajowym oraz w świetle regulacji i działań podejmowanych aktualnie przez organy i instytucje UE, wskazując na silne uwarunkowania prawa europejskiego w tym właśnie zakresie.

Po raz pierwszy w literaturze krajowej podjęta została tak obszerna i wielowymiarowa analiza prawa ochrony konsumenta na rynku finansowym, w ramach wyodrębnionego i powszechnie już raczej uznanego prawa rynku finansowego, jego stosowania w praktyce oraz systemowego znaczenia tej problematyki dla zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego.

Jacek Górski 01.02.19
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Zespół księgarni Profinfo
Zapisz się na newsletter
Serwis Pomocy
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE