Strona główna » Społeczność » WK Przewodnik » Ograniczenia działalności gospodarczej ze względu na ochronę przyrody [Książka tygodnia]
A A A
Drukuj

Ograniczenia działalności gospodarczej ze względu na ochronę przyrody [Książka tygodnia]

12.10.18

Książka przeznaczona jest dla pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz przedsiębiorców z branż: budowlanej, inwestycyjnej i produkcyjnej. Zainteresuje także praktyków prawa: sędziów, adwokatów, radców prawnych oraz prokuratorów.

articleImage: Ograniczenia działalności gospodarczej ze względu na ochronę przyrody [Książka tygodnia] Źródło: wewnętrzne.

Poradnik składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym scharakteryzowano podstawowe zasady i wartości w prawie ochrony przyrody. Począwszy od konstytucyjnego obowiązku ochrony przyrody poprzez zasady - kompleksowości, prewencji i przezorności, aż do zasady wg której zanieczyszczający płaci w ochronie przyrody. Rozdział drugi porusza kwestie działalności gospodarczej w prawie polskim - jej pojęcia, jej charakteru prawnego z punktu widzenia jej wpływu na przyrodę oraz jej ograniczenia w nawiązaniu do uwarunkowań konstytucyjnych. Kolejny rozdział traktuje ochronę przyrody jako przesłankę ograniczenia działalności gospodarczej w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej. Rozdział ostatni obejmuje osiem wybranych ograniczeń przyrodniczych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Znalazły się wśród nich m.in.: nakazy i zakazy w odniesieniu do przedsiębiorców związane z formami ochrony przyrody; przyrodnicze ograniczenia przedsiębiorców wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; usuwanie drzew i krzewów przez przedsiębiorców; ochrona gatunkowa; powszechna ochrona roślin, zwierząt, grzybów i ich siedlisk a działalność gospodarcza.

Warto odnotować fakt, że omawiana publikacja uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne związane z wejściem w życie tzw. konstytucji dla biznesu, której przepisy znacząco modyfikują dotychczasowe unormowania w zakresie wpływu ochrony przyrody na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Jacek Górski 12.10.18
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Zespół księgarni Profinfo
Zapisz się na newsletter
Serwis Pomocy
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE