Strona główna » Społeczność » WK Przewodnik » „Państwo i prawo” objęło patronatem konferencję INP PAN pt. „Badania prawne w konkursach Narodowego Centrum Nauki”, 27.03.2017, Warszawa
A A A
Drukuj

„Państwo i prawo” objęło patronatem konferencję INP PAN pt. „Badania prawne w konkursach Narodowego Centrum Nauki”, 27.03.2017, Warszawa

28.02.17
articleImage: „Państwo i prawo” objęło patronatem konferencję INP PAN pt. „Badania prawne w konkursach Narodowego Centrum Nauki”, 27.03.2017, Warszawa Okładka czasopisma wydawanego przez Wolters Kluwer Polska

Wydarzenie objał patronatem Wolters Kluwer Polska SA wydawca miesięcznika„Państwo i Prawo”.

Konferencja będzie poświęcona miejscu nauk prawnych w konkursach Narodowego Centrum Nauki. Będzie ono, z jednej strony, próbą podsumowania dotychczasowych doświadczeń związanych z funkcjonowaniem projektów z zakresu nauk prawnych w konkursach NCN, z drugiej zaś – otwarciem dyskusji z szerokim gronem naukowców będących beneficjentami Centrum oraz starających się o przyznanie finansowania.

 
Tematy poruszane w ramach konferencji będą dotyczyły dwóch kwestii. Pierwsza będzie odnosiła się do analizy zakresu i form, w jakich konkursy NCN mogą służyć finansowaniu badań prawnych. Szczególny akcent zostanie tu położony na zestawienie modeli konkursów NCN ze specyfiką uprawnia nauk prawnych oraz możliwościami, jakie stwarzają różne formy finansowania oferowane przez Centrum (granty indywidualne, zespołowe, projekty we współpracy międzynarodowej, stypendia itd.). Po drugie, podczas spotkania zostaną omówione dotychczasowe praktyki związane z funkcjonowaniem projektów prawniczych w konkursach NCN i ich specyfiki na tle innych dyscyplin. Przedmiotem zainteresowania będą m.in. problemy konceptualizacji tematu i planu badań w naukach prawnych oraz szczególnych problemów, jakie wiążą się z ich metodologią. Konferencja będzie poświęcona ogólnym, modelowym problemom miejsca nauk prawnych w działalności NCN. W założeniu, nie będzie ona natomiast dotyczyła technicznych i formalnych aspektów przygotowania wniosków do NCN, rozliczania projektów itd.
 
Głównym celem konferencji jest przedstawienie wiedzy i doświadczeń związanych z miejscem nauk prawnych w konkursach NCN i otwarcie pola do dyskusji z uczestnikami spotkania. Zgodnie z tym założeniem został ułożony program spotkania. W pierwszej części planujemy pięć około dwudziestominutowych wystąpień. Po nich przewidujemy otwartą dyskusję, trwającą ok. półtorej godziny.
 
a)Planowana tematyka wystąpień: Ogólna koncepcja finansowania nauk prawnych w konkursach NCN: pojęcie i rola badań podstawowych, modele konkursów itd. – prof. dr hab. Leszek Leszczyński (członek Rady NCN w latach 2010-2012)
 
b)Aktualne zmiany w układzie i założeniach konkursów Narodowego Centrum Nauki oraz ich znaczenie dla nauk prawnych.
– dr hab. Oktawian Nawrot, prof. UG (członek Rady NCN od 2016 r.)
 
c)Istota projektów naukowych w ujęciu NCN: planowanie projektów naukowych, warstwa językowa projektów, etyka w badaniach prawnych.
– dr Dorota Kiebzak-Mandera (koordynatorka dyscyplin w NCN)
 
d) Warsztat badawczy w naukach prawnych i jego znaczenie z perspektywy konkursów NCN (konceptualizacja badań, metodologia itd.).
– dr Mateusz Grochowski (ekspert i przewodniczący Zespołów Ekspertów w konkursach NCN)
 
e) Umiędzynarodowienie badań prawnych i jego znaczenie.
– dr hab. Ireneusz C. Kamiński, prof. INP PAN (członek Rady NCN w latach 2012-2016)
 
Konferencja będzie otwarta dla wszystkich zainteresowanych (po wcześniejszym zgłoszeniu uczestnictwa, w związku z ograniczoną liczbą miejsc w sali). Będze adresowana przede wszystkim do naukowców specjalizujących się w naukach prawnych, na różnych etapach rozwoju naukowego.
Zgłoszenia i dodatkowe informacje pod adresem
konferencja.projektybadawcze@inp.pan.pl
 
28.02.17
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.
Zapisz się na newsletter
Serwis Pomocy
Polecamy:
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE