Strona główna » Społeczność » WK Przewodnik » Postępowanie w sprawach nieletnich. Komentarz [Książka tygodnia]
A A A
Drukuj

Postępowanie w sprawach nieletnich. Komentarz [Książka tygodnia]

09.05.19

Opracowanie to jest przeznaczone przede wszystkim dla praktyków – sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i aplikantów oraz policjantów, kuratorów sądowych i kierowników placówek wychowawczych zajmujących się nieletnimi.

articleImage: Postępowanie w sprawach nieletnich. Komentarz [Książka tygodnia] Źródło: wewnętrzne.

Na prawie 600 stronach omówiono zmiany wprowadzone w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich w 2017 r., w tym m.in. rozszerzające katalog przestępstw:
* których popełnienie w okresie próby stanowi podstawę do obligatoryjnego odwołania przez sąd rodzinny warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonego środka poprawczego i zarządzenia umieszczenia nieletniego w zakładzie poprawczym;
* których popełnienie może stanowić dodatkową, wyjątkową podstawę do umieszczenia nieletniego w schronisku dla nieletnich;
* popełnionych przez wychowanka zakładu poprawczego, które mogą stanowić podstawę do przeniesienia nieletniego do zakładu poprawczego o wzmożonym nadzorze wychowawczym.

W publikacji dodatkowo zamieszczono najważniejsze przepisy wykonawcze do komentowanej ustawy oraz komentarz do art. 10 k.k., który uzupełnia regulację tytułowej ustawy o przepisy dopuszczające wyjątkową możliwość pociągnięcia nieletnich, mających ukończone 15 lat, do odpowiedzialności karnej. Komentarz uwzględnia uregulowania aktów wykonawczych do u.p.n., dorobek orzecznictwa Sądu Najwyższego, a także w wielu miejscach odwołuje się do poglądów innych autorów wyrażonych w literaturze naukowej dotyczącej problematyki nieletnich. Ze względu na charakter opracowania, literatura została zaprezentowana nie w pełnym zakresie, gdyż w wielu opracowaniach ich autorzy przywołują bogatą bibliografię dotyczącą u.p.n.

W pewnym zakresie opracowanie to może służyć jako pomoc dydaktyczna studentom, którzy w programie studiów mają zagadnienia dotyczące postępowania w sprawach nieletnich, seminarzystom, doktorantom, a także aplikantom przygotowującym się do wykonywania różnych zawodów prawniczych. 

Jacek Górski 09.05.19
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Zespół księgarni Profinfo
Zapisz się na newsletter
Serwis Pomocy
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE