Strona główna » Społeczność » WK Przewodnik » Potrzeby, problemy i wyzwania stojące przed księgowymi oczami Liderów Księgowości
A A A
Drukuj

Potrzeby, problemy i wyzwania stojące przed księgowymi oczami Liderów Księgowości

07.05.18

W VII edycji konkursu Lider Księgowości Wolters Kluwer Polska przeprowadził wśród jego uczestników ankietę, która miała na celu lepsze zrozumienie potrzeb, problemów i wyzwań stojących przed księgowymi. Odpowiedzi udzieliło 236 osób, co stanowi 60% wszystkich, którzy przystąpili do konkursu.

articleImage: Potrzeby, problemy i wyzwania stojące przed księgowymi oczami Liderów Księgowości fot. Thinkstock

Dr Teresa Cebrowska komentując wyniki raport zwróciła m.in. uwagę na to, że "ponad 200 odpowiedzi to... i dużo (bo ludzie są bardzo niechętni do wypełniania ankiet)... i mało, bo wprawdzie brak danych statystycznych ilu jest księgowych w Polsce, to jednak na dzień dzisiejszy SKwP zrzesza ponad 22.000 osób, a liczba osób posiadających zaświadczenie/certyfikat Ministra Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oscyluje wokół 68.000. Z drugiej strony, powiązanie ankiety z udziałem w konkursie skutkuje tym, że z pewnością respondentami były osoby nie tylko pracujące w zawodzie, ale także najbardziej aktywne, twórcze o wysokiej samocenie i chcące się zmierzyć z wyzwaniami. Myślę, że należy to wziąć pod uwagę przy omawianiu wyników ankiety, której celem była ocena największych wyzwań i trudności wykonywania zawodu księgowego oraz wskazanie najlepszych sposobów uporania się z problemami, w tym pozyskania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności".

Uczestnikom badania zadano w kwestionariuszu ankietowym m.in. takie pytania:
1/ Jakie są dla Pani/Pana największe wyzwania związane z pracą księgowego?
2/ Które ze wskazanych zagadnień sprawia Pani/Panu najwięcej trudności?
3/ Gdzie zazwyczaj szuka Pani/Pan pomocy?
4/ Jeśli chce Pani/Pan sięgnąć do informacji prawnej on-line czy sprawdzić coś w Internecie, to z jakiego urządzenia Pani/Pan skorzysta?
5/ W jakiego typu formach kształcenia uczestniczyła Pani/Pan w ciągu ostatniego roku?
6/ W jakiego typu formach kształcenia planuje Pani/Pan wziąć udział w najbliższym roku?
7/ Z których systemów/programów korzysta Pani/Pan w codziennej pracy?
8/ Co zajmuje Pani/Panu najwięcej czasu w pracy?
9/ Czy są obszary, w których widzi Pani/Pan możliwość przyspieszenia pracy i w jaki sposób?
10/ Jakie kompetencje chciałaby Pani/Pan rozwijać u siebie w najbliższej przyszłości?

Nawiązując do tego ostatniego pytania - kompetencje, które chcą rozwijać badani, dotyczą w największym stopniu tego, co stanowi podstawowe wyzwanie zawodowe, z którym muszą sobie radzić księgowi, czyli podejmowanie trafnych decyzji w sytuacji ciągłych zmian przepisów prawnych. Na zdobycie umiejętności szybkiego i trafnego wnioskowania ze zmieniających się przepisów wskazuje większość badanych, bo aż 84%.
Drugą grupę umiejętności stanowią te, które dotyczą zdolności zarządczych i umiejętności organizowania pracy.
Są to przede wszystkim umiejętności:
* dobrej organizacji pracy – ok. 36%,
* sprawnego raportowania – ok. 32%,
* dobrej komunikacji – ok. 28%.

Należy także koniecznie zwrócić uwagę na rosnące znaczenie powiększania umiejętności językowych. Będzie to ważne aż dla 50% badanych. Warto to dążenie do powiększania kompetencji językowych zestawić z planami "opanowywania nowych programów (głównie zarządczych i finansowo-księgowych)". Tę kompetencję wskazało tylko ok. 9% badanych.

Z przedstawionych odpowiedzi rysuje się przyszły obraz księgowego, który coraz sprawniej radzi sobie z zastosowaniem zmieniających się przepisów prawa, coraz lepiej zorganizowanego oraz przygotowanego językowo do współdziałania i wykonywania zadań

07.05.18
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: podatki.abc.com.pl
Zapisz się na newsletter
Serwis Pomocy