Strona główna » Społeczność » WK Przewodnik » Prawo dronów. Bezzałogowe statki powietrzne w prawie UE oraz krajowym [Książka tygodnia]
A A A
Drukuj

Prawo dronów. Bezzałogowe statki powietrzne w prawie UE oraz krajowym [Książka tygodnia]

06.02.20

Książka ta skierowana jest przede wszystkim do osób, które w swojej praktyce zawodowej będą stosować przepisy europejskie oraz krajowe regulujące używanie dronów, ich projektowanie, budowę, wprowadzanie na rynek itp. Mogą być to prawnicy – osoby świadczące pomoc prawną, sędziowie, urzędnicy administracji publicznej. Ale nie tylko do tej grupy zawodowej publikacja jest skierowana.

articleImage: Prawo dronów. Bezzałogowe statki powietrzne w prawie UE oraz krajowym [Książka tygodnia] Źródło: wewnętrzne.

Jest to pierwsza na polskim rynku kompleksowa publikacja dotycząca bezzałogowych statków powietrznych, uwzględniająca krajowe i unijne regulacje prawne. Opracowanie odpowiada na wiele pytań dotyczących zakresu stosowania przepisów, zawiera praktyczne wskazówki zastosowania regulacji dla różnych podmiotów (pilotów, operatorów, praco-dawców, lotnictwa państwowego) oraz przybliża często niezrozumiałe dla nieprawników zagadnienia.

W pierwszym rozdziale wskazano podstawowe pojęcia odnoszące się do bezzałogowych statków powietrznych oraz omówiono zagadnienia bezpieczeństwa i innowacyjności jako wartości istotne ze względu na przedmiot regulacji. Część ta ma charakter teoretyczny.

Kolejne dwa rozdziały traktują o rozporządzeniu bazowym 2018/1139 oraz rozporządzeniu wykonawczym 2019/947. Mają one formę zbliżoną do komentarza, chociaż wykraczają poza tę formę.

Wybrane zagadnienia oraz rozważania o charakterze bardziej szczegółowym w szczegółowych obszarach regulacji mogących powodować wątpliwości przy ich stosowaniu zawarto w rozdziałach 4 i 5, w których analizie poddano odpowiednio rozporządzenie delegowane 2019/964 oraz prawo polskie.

Publikację zamyka zwięzłe podsumowanie oraz schematy, mające z założeniu autorów ułatwić stosowanie przepisów dotyczących bezzałogowych statków powietrznych.

Jacek Górski 06.02.20
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Zespół księgarni Profinfo
Zapisz się na newsletter
Serwis Pomocy
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE