Strona główna » Społeczność » WK Przewodnik » Prawo ochrony środowiska [Książka tygodnia]
A A A
Drukuj

Prawo ochrony środowiska [Książka tygodnia]

26.07.18

Podręcznik ten przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów prawa i administracji oraz innych kierunków związanych z ochroną środowiska; przydatny będzie również specjalistom zainteresowanym szeroko rozumianą problematyką prawnej ochrony środowiska.

articleImage: Prawo ochrony środowiska [Książka tygodnia] Książki wydane nakładem Wolters Kluwer Polska

Prawo ochrony środowiska jest grupą przepisów o dużej doniosłości społecznej, dość nową i w ostatnich czasach bardzo rozbudowywaną. Rozwiązania obowiązujące w Polsce uległy gruntownym zmianom w początkach obecnego wieku, czego główną przyczyną był obowiązek dostosowania ich do wymagań prawa wspólnotowego. Regulacje te cały czas podlegają dalszym zmianom i uzupełnieniom – tak częstym, że stwarzającym trudności w ich śledzeniu i ogarnięciu nawet specjalistom tematyki. Skutkiem tego jest również dość szybkie dezaktualizowanie się opracowań podejmujących trud usystematyzowania problemów prawnej ochrony środowiska, w dodatku opracowań stosunkowo rzadkich.

Wszystkie te względy skłoniły autorów do podjęcia kolejnej próby zmierzenia się z tą tak szeroką materią regulacji prawnej, próby uzasadnionej także potrzebą uwzględnienia kolejnych, dość licznych i szerokich nowelizacji dokonanych od 2014 r., a więc nieujętych w poprzednim wydaniu. Nowa wersja podręcznika ma ułatwić zapoznawanie się z tymi zagadnieniami, zwłaszcza przez studentów studiów prawniczych i administracyjnych. Twórcy mają też nadzieję, że omówienia te przydadzą się i specjalistom innych dziedzin, zajmującym się ochroną środowiska, a być może i wszystkim szukającym odpowiedzi na różne pytania z takimi kwestiami związane.

Omawiana pozycja uaktualnia, rozwija, uzupełnia i modyfikuje opracowanie przygotowane przez cały zespół najpierw dla potrzeb Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy (obecnie Bydgoska Szkoła Wyższa) na początku 2006 r., a po gruntownych zmianach wydane przez Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska w 2009 r. i zaktualizowane w 2014 r.

Zamierzeniem autorów było uwzględnienie wszystkich problemów objętych regulacją prawną, a związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska, na podstawie możliwie najbardziej aktualnych przepisów. Stąd w opracowaniu zastosowano ścieżkę - od zagadnień wprowadzających, dotyczących ogólnych podstaw działań ochronnych i ich podstawowych założeń. Analizy dotyczące kwestii prawnych podzielone zostały na dwie części, odpowiadające faktycznie już istniejącej systematyce wewnętrznej tej grupy przepisów – wyodrębnione zostały bowiem przepisy ogólne i sektorowe, te ostatnie mające charakter części materialnej prawa ochrony środowiska. Podział miał też na celu próbę bardziej uporządkowanego, systemowego spojrzenia na całość regulacji.

Jacek Górski 26.07.18
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Zespół księgarni Profinfo
Zapisz się na newsletter
Serwis Pomocy