Strona główna » Społeczność » WK Przewodnik » Prawo ochrony środowiska w kazusach i schematach [Książka tygodnia]
A A A
Drukuj

Prawo ochrony środowiska w kazusach i schematach [Książka tygodnia]

31.08.18
Repetytorium w praktyczny sposób omawia kluczowe zagadnienia z zakresu prawa ochrony środowiska
articleImage: Prawo ochrony środowiska w kazusach i schematach [Książka tygodnia] Źródło: wewnętrzne.

Książka jest skierowana do studentów kierunków prawniczych i administracyjnych, a także dydaktyków zajmujących się prawem ochrony środowiska. Pojawiające się w książce stany faktyczne mogą również posłużyć w pracy: adwokatom, radcom prawnym, pracownikom administracji rządowej i samorządowej oraz przedsiębiorcom stykającym się z prawem ochrony środowiska.

Książkę podzielono na 10 rozdziałów. Są to kolejno:
udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;
udział społeczeństw w rozwiązywaniu problemów ochrony środowiska;
oceny oddziaływania na środowisko;
ochrona przed zanieczyszczeniami (prawo emisyjne);
gospodarowanie odpadami;
gospodarowanie wodami i ochrona wód;
ochrona i korzystanie z zasobów biosfery;
ochrona i korzystanie z zasobów geosfery;
prawne instrumenty ochrony środowiska;
odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska.

Do każdego z rozdziałów wyselekcjonowano adekwatne kazusy, schematy, wykorzystane orzecznictwo sądów administracyjnych oraz wykaz wybranej i wykorzystanej literatury.

Na szczególną uwagę zasługują rozbudowane schematy, które ilustrują m.in.: formy ochrony przyrody w Polsce; rodzaje odpowiedzialności prawnej w ochronie środowiska; zasady gospodarowania na obszarach Natura 2000; sposób przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko; udział organizacji ekologicznych w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym; system zarządzania wodami w Polsce.

 

Jacek Górski 31.08.18
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Zespół księgarni Profinfo
Zapisz się na newsletter
Serwis Pomocy
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE