Strona główna » Społeczność » WK Przewodnik » Prawo patentowe [Książka tygodnia]
A A A
Drukuj

Prawo patentowe [Książka tygodnia]

28.07.17

Pierwsze wydanie "Prawa patentowego" Michała du Valla ukazało się w 2008 r. Po prawie 10 latach zespół pod redakcją naukową prof. Elżbiety Traple przygotował drugie wydanie tego ważnego i cenionego przez praktyków opracowania.

articleImage: Prawo patentowe [Książka tygodnia] Książki wydane nakładem Wolters Kluwer Polska

Od czasu wydania w 2008 r. książki Profesora Michała du Valla "Prawo patentowe" ukazało się sporo nowych publikacji polskich i obcych omawiających zagadnienia stanowiące przedmiot poprzedniej edycji. Ale to właśnie książka M. du Valla spotkała się z dużym zainteresowaniem odbiorców i niewątpliwie wypełniała istotną lukę w polskiej teorii prawa patentowego. Pomimo istotnego wzbogacenia literatury patentowej od czasu jej wydania, znaczna część rozważań, analiz i tez postawionych przez prof. du Valla pozostała aktualna. Jednak aby rozprawa ta dalej "żyła", Wydawca podjął inicjatywę przygotowania rozszerzonej i uaktualnionej wersji. Zadanie okazało się ogromnym wyzwaniem, w związku z czym sprostać mu się starał zespół współautorów.

Założeniem redaktora tego nowego wydania było nieingerowanie, gdzie tylko to możliwe, w strukturę monografii i w pierwotny tekst, jednak ze względu na zachodzące zmiany w prawie własności przemysłowej nie uniknięto także wprowadzenia zmian i rozszerzenia o istotne problemy, które pojawiły się już po pierwszej edycji. Współautorzy starali się w możliwie pełnym zakresie wskazać przede wszystkim na nowe polskie publikacje z zakresu prawa patentowego i nowe podejście do niektórych problemów. Tam, gdzie występuje różnica w poglądach wyrażonych przez prof. M. du Valla i poglądach współautorów obecnego wydania, różnicę tę zaznaczono w przypisach.

Ze względów praktycznych zrezygnowano z zaznaczenia w tekście dokonanych zmian i uzupełnień, choć w niektórych rozdziałach są one znaczne. Istotną trudnością w przygotowywaniu drugiego wydania było ograniczenie wynikające z przyjętej już koncepcji monografii, niepozwalające na zbyt szczegółowe rozbudowanie poszczególnych tematów. Dlatego w kilku przypadkach zaznaczono jedynie problemy teoretyczne, nie przeprowadzając ich głębszej analizy i odsyłając do bardziej wyczerpującego omówienia w innych opracowaniach teoretycznych.

Z oczywistych względów nie ingerowano w część historyczną pracy, natomiast w części dotyczącej międzynarodowej ochrony należało uaktualnić wszystkie dane dotyczące członkostwa w poszczególnych porozumieniach międzynarodowych i statusu niektórych z nich.

Jacek Górski 28.07.17
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Zespół księgarni Profinfo
Zapisz się na newsletter
Serwis Pomocy
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE