Strona główna » Społeczność » WK Przewodnik » Prawo podatkowe. Minirepetytorium [Książka tygodnia]
A A A
Drukuj

Prawo podatkowe. Minirepetytorium [Książka tygodnia]

20.10.17

Celem autorów tego podręcznika było przedstawienie w maksymalnie skondensowanej formie (stąd tytuł minirepetytorium) zagadnień z zakresu prawa podatkowego, które w mniejszym lub większym zakresie są realizowane w procesie nauczania tego przedmiotu.

articleImage: Prawo podatkowe. Minirepetytorium [Książka tygodnia] Książki wydane nakładem Wolters Kluwer Polska

Doświadczenia Rafała Dowgiera i Roberta Sieńko opierają się na praktyce, którą w tym obszarze zdobyli, kształcąc na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Doświadczenia w jednym przypadku dłuższego, a w drugim dość krótkiego, co nie jest wcale jakimś szczególnym zarzutem, zwłaszcza że publikacja jest adresowana przede wszystkim do studentów studiów prawniczych, ekonomicznych i administracyjnych. Kto lepiej zna ich potrzeby niż były student? Z potrzebami i oczekiwaniami tych osób autorzy spotykali się na co dzień i podjęli próbę sprostania im. Nie było to zadanie łatwe. Ponieważ trudno jest pogodzić rozbudowaną wiedzę z podręczników do prawa podatkowego z bardzo skąpymi informacjami, które można odnaleźć np. w Internecie. Omawiane repetytorium z pewnością nie zastąpi podręcznika – nie taki jest zresztą jego cel. Chodzi raczej o pomoc w usystematyzowaniu i utrwaleniu zdobytej już wiedzy.

Książka składa się z dwóch części. Pierwsza z nich stanowi opracowanie prawie 150 zagadnień z zakresu ogólnego prawa podatkowego, przede wszystkim związanych z regulacjami ustawy - Ordynacja podatkowa. Przedstawione kwestie wzbogacono o wykresy, tabele i schematy, które często umożliwiają lepsze zrozumienie analizowanej materii. W prowadzonych rozważaniach wskazano także wprost na te regulacje prawne, których znajomość jest niezbędna do poznania tematu, a co jest szczególnie użyteczne w czasie, gdy prawo podatkowe zmienia się bardzo często. W części drugiej opracowania w sposób tabelaryczny zaprezentowano konstrukcję podatków i opłat składających się na polski system podatkowy. Taki sposób prezentacji tematu, oparty na elementach konstrukcyjnych tych świadczeń sprzyja przejrzystości rozważań. Na końcu publikacji zamieszczono wykaz zalecanej literatury z zakresu prawa podatkowego. 

Jacek Górski 20.10.17
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Zespół księgarni Profinfo
Zapisz się na newsletter
Serwis Pomocy
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE