Strona główna » Społeczność » WK Przewodnik » Prawo upadłościowe. Komentarz [Książka tygodnia]
A A A
Drukuj

Prawo upadłościowe. Komentarz [Książka tygodnia]

21.05.20

W drugim wydaniu komentarza szczególny nacisk położono na instytucje prawa upadłościowego wprowadzone nowelizacją z 23 września 2019 r., która weszła w życie 24 marca 2020 r., zwłaszcza w zakresie trybu zgłoszenia wierzytelności do syndyka masy upadłości i rozwiązań dotyczących upadłości konsumenckiej, w tym nowych regulacji związanych z ustaleniem planu spłaty wierzycieli lub umorzeniem zobowiązań upadłego powstałych przed ogłoszeniem upadłości.

articleImage: Prawo upadłościowe. Komentarz [Książka tygodnia] Źródło: wewnętrzne.

Publikacja szeroko przedstawia instytucje tzw. "nowej szansy" przewidziane dla postępowań upadłościowych toczących się wobec osób fizycznych, również przedsiębiorców, pozwalające na zapewnienie im warunków mieszkaniowych, pozostawienie środków finansowych niezbędnych do przeżycia czy wreszcie możliwość oddłużenia. Ponadto autor prezentuje tryby dochodzenia wierzytelności oraz sposoby zaspokajania wierzycieli (wyłączenie z masy upadłości, potrącenie), plany podziału funduszy masy upadłości i sum uzyskanych ze zbycia składników obciążonych rzeczowo. W zakresie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości zwrócono uwagę na znowelizowane regulacje sprzedaży przedsiębiorstwa lub znacznego majątku w trybie przygotowanej likwidacji.

Szczegółowo omówione zostały także zagadnienia dotyczące:
- wpływu ogłoszenia upadłości na toczące się postępowania sądowe, administracyjne i egzekucyjne,
- bezskuteczności czynności prawnych w stosunku do masy upadłości,
- podziału wierzytelności na kategorie (koszty postępowania i inne zobowiązania masy),
- postępowania o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej,
- obowiązków i kompetencji syndyka masy upadłości.

 

Jacek Górski 21.05.20
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Zespół księgarni Profinfo
Zapisz się na newsletter
Serwis Pomocy
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE