Strona główna » Społeczność » WK Przewodnik » Prawo wojskowe [Książka tygodnia]
A A A
Drukuj

Prawo wojskowe [Książka tygodnia]

05.01.18

Przedmiotem poruszonych w książce badań są narodowe i międzynarodowe aspekty realizacji zadań w systemie prawa wojskowego, które w sytuacji doskonalenia systemu bezpieczeństwa narodowego wymagają nie tylko działań na rzecz poznania naukowego, ale również na rzecz praktycznego usprawnienia organizacji systemu prawa wojskowego.

articleImage: Prawo wojskowe [Książka tygodnia] fot. Thinkstock

Natomiast celem badań podjętych w pracy jest wyjaśnienie zakresu, roli, uprawnień i powinności Sił Zbrojnych RP w ramach obowiązującego na jej terytorium systemu prawa wojskowego. Konsekwencją jest określenie związków, jakie zachodzą między Siłami Zbrojnymi RP a organami administracji publicznej na różnych szczeblach ich funkcjonowania, w realizacji misji z zakresu bezpieczeństwa narodowego, w tym obrony narodowej, dla tworzenia sprawnego Systemu Bezpieczeństwa Narodowego, a przede wszystkim dla zapewnienia wolnych od zakłóceń warunków bytu i rozwoju narodowego.

Ze względu na podjętą w pracy problematykę jej użyteczność ma wymiar teoretyczny, praktyczny oraz dydaktyczny. Autorzy umożliwili poznanie i zrozumienie istoty prawa wojskowego. Praca tworzy wykładnię wiedzy w tym zakresie, która może być wykorzystana w praktycznej działalności organów administracji publicznej i Sił Zbrojnych RP.

Proponowana publikacja jest pierwszym kompleksowym opracowaniem na polskim rynku poświęconym systemowi prawa wojskowego. Poruszana tematyka definiuje i systematyzuje źródła prawa wojskowego. Przybliża i ułatwia interpretację najważniejszych aktów prawnych z tego zakresu. Do zasadniczych wartości pracy należy to, że w sposób czytelny ukazuje odrębności poszczególnych instytucji prawa wojskowego na tle powszechnego systemu prawa.

Praca adresowana jest do żołnierzy zawodowych i pracowników Sił Zbrojnych RP, urzędników administracji rządowej i samorządowej pracujących na rzecz obronności kraju, pracowników naukowo-dydaktycznych, sędziów sądów wojskowych, prokuratorów wojskowych, adwokatów i radców prawnych.

Jacek Górski 05.01.18
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Zespół księgarni Profinfo
Zapisz się na newsletter
Serwis Pomocy