Strona główna » Społeczność » WK Przewodnik » Prawo zamówień publicznych. Komentarz [Książka tygodnia]
A A A
Drukuj

Prawo zamówień publicznych. Komentarz [Książka tygodnia]

14.06.19

Komentarz zawiera najnowsze zmiany, dotyczące m.in.: elektronizacji zamówień publicznych, krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, pracowniczych planów kapitałowych.

articleImage: Prawo zamówień publicznych. Komentarz [Książka tygodnia] Źródło: wewnętrzne.

Od czasu ukazania się trzeciego wydania Komentarza ustawa – Prawo zamówień publicznych została ośmiokrotnie znowelizowana. Czwarte wydanie zawiera obszerne i szczegółowe omówienie wszystkich przepisów komentowanej ustawy oraz tezy i uzasadnienia ponad 2300 orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów apelacyjnych, okręgowych i administracyjnych, Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych oraz opinii Urzędu Zamówień Publicznych.

Tak szerokie przedstawienie orzecznictwa oraz opinii prawnych Urzędu Zamówień Publicznych jest szczególnie istotne dla zrozumienia funkcjonowania procedur udzielania zamówień publicznych w świetle zmieniającego się orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, rozbieżności interpretacyjnych dotyczących przepisów o zamówieniach publicznych, a także opinii prawnych Urzędu Zamówień Publicznych oraz stanowiska Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wyrażanego w wynikach przeprowadzanych kontroli postępowań o udzielanie zamówień publicznych.

Autorzy w sposób szczególny odnieśli się do wszystkich instytucji Prawa zamówień publicznych, wzbogacając je nie tylko o wnikliwy komentarz, lecz także o dogłębną analizę orzecznictwa, opinie prawne Urzędu Zamówień Publicznych i wyniki kontroli przeprowadzonych przez Prezesa UZP.

Publikacja stanowi praktyczne narzędzie pracy dla osób zajmujących się zamówieniami publicznymi – zarówno zamawiających, jak i wykonawców, osób świadczących usługi doradztwa z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, a także ich pełnomocników będących adwokatami bądź radcami prawnymi, osób przeprowadzających kontrolę zamówień publicznych oraz biegłych sądowych z zakresu zamówień publicznych. Publikacja będzie również cenna dla studentów prawa i słuchaczy studiów podyplomowych z dziedziny zamówień publicznych.

Szerokie podejście do problemu, wnikliwe analizy poszczególnych instytucji ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz starannie wybrane i aktualne orzecznictwo powodują, że komentarz będzie szczególnie przydatny w zrozumieniu wszystkich procedur udzielania zamówień publicznych oraz w doradztwie prawnym z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.Komentarz umożliwi zamawiającym przede wszystkim uniknięcie błędów w toku czynności związanych z przygotowaniem postępowania oraz oceną spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, badaniem i oceną ofert, a także realizacją umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcom umożliwi natomiast uniknięcie wykluczenia z postępowania lub odrzucenia oferty oraz skuteczne stosowanie ochrony prawnej.

 

Jacek Górski 14.06.19
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Zespół księgarni Profinfo
Zapisz się na newsletter
Serwis Pomocy
Polecamy:
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE