Strona główna » Społeczność » WK Przewodnik » Prezes Sądu Najwyższego kierująca Izbą Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych autorką książki wydanej przez Wolters Kluwer Polska
A A A
Drukuj

Prezes Sądu Najwyższego kierująca Izbą Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych autorką książki wydanej przez Wolters Kluwer Polska

27.02.19

W 2016 roku ukazała się monografia "Uzasadnione oczekiwania w perspektywie prawa krajowego i regulacji europejskich" autorstwa Joanny Lemańskiej.

articleImage: Prezes Sądu Najwyższego kierująca Izbą Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych autorką książki wydanej przez Wolters Kluwer Polska Źródło: wewnętrzne.

We wtorek 26 lutego br. prezydent Andrzej Duda wręczył Joannie Lemańskiej nominację na prezesa Sądu Najwyższego kierującego Izbą Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

W 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego Joanna Lemańska uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo administracyjne. A Jej rozprawa "Uzasadnione oczekiwania w perspektywie prawa krajowego i regulacji europejskich" stanowiąca podstawę do nadania tego stopnia ukazała się rok wcześniej w serii "Monografie" nakładem Wolters Kluwer Polska.

Uznanie koncepcji uzasadnionych oczekiwań (i zasady ich ochrony), od dawna potwierdzone przez Trybunał Sprawiedliwości, wymagało długiego i stopniowego procesu, dostosowanego do rozwoju prawa unijnego. Tym rozważaniom autorka poświęciła cały rozdział pierwszy pracy.
W rozdziale drugim dokonała omówienia kwestii związanych z aksjologią prawa administracyjnego, w sposób uwzględniający uzasadnione oczekiwania. Poszukiwała odpowiedzi na pytanie, czy oczekiwania te można uznać za wartość, a jeżeli tak, to czym się one charakteryzują i jaka jest ich relacja w stosunku do innych wartości, rozważanych na tej samej płaszczyźnie. Czy w przypadku uzasadnionych oczekiwań mamy do czynienia z wprowadzaniem całkowicie nowych wartości do systemu prawa, czy też raczej z redefiniowaniem dotychczasowych, tradycyjnych pojęć, prowadzącym do internacjonalizacji nowych treści? W rozdziale tym zdefiniowała zarówno pojęcie uzasadnionych oczekiwań, jak i samej zasady ich ochrony. Dalsze rozważania odniosła do tak przyjętych założeń.
Rozdział trzeci zawiera identyfikację i próbę sklasyfikowania przejawów aktywności administracji i innych organów państwa, z których oczekiwania jednostek mogą wypływać. Miał on na celu wskazanie źródeł, z których uzasadnione oczekiwania mogą być wywodzone. Samo zidentyfikowanie zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań nie jest jeszcze wystarczające, by w pełni poznać jej istotę.
Rozdział czwarty poświęcony został analizie przesłanek umożliwiających zastosowanie zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań, ze szczególnym uwzględnieniem cech, które powinny spełniać uzasadnione oczekiwania, aby mogły być objęte stosowną ochroną prawną. W jakich bowiem sytuacjach można przyjąć, iż subiektywne oczekiwania zasługują na obiektywną ochronę prawną, w sytuacji braku normy prawnej wyraźnie i bezpośrednio ochronę taką zapewniającej?
Tak dokonana charakterystyka uzasadnionych oczekiwań i zasady ich ochrony pozwoliła na zamieszczenie w rozdziale piątym rozważań, mających na celu delimitację zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań w stosunku do innych, powszechnie uznanych, a zbliżonych do niej treściowo zasad ogólnych. W tym przypadku podstawowe pytanie dotyczyło ustalenia, czy zasada ta jest swoistym novum na gruncie prawa polskiego, czy też da się ją odkodować z treści dotychczas przyjętych zasad, poprzez nadanie im nowego, nowoczesnego znaczenia.
Rozdział szósty poświęcony został rozważaniom dotyczącym efektywności ochrony jednostki w przypadku naruszenia jej prawnie uznanych, uzasadnionych oczekiwań.

Jacek Górski 27.02.19
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.
Zapisz się na newsletter
Serwis Pomocy