Strona główna » Społeczność » WK Przewodnik » Prokuratoria Generalna RP. Komentarz [Książka tygodnia]
A A A
Drukuj

Prokuratoria Generalna RP. Komentarz [Książka tygodnia]

14.05.19

Od wejścia w życie z dniem 1.01.2017 r. ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej upłynęły ponad dwa lata. Jest to perspektywa wystarczająca dla opracowania komentarza do przepisów tej ustawy, uwzględniającego bogatą już praktykę ich stosowania przez sądy, Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne jednostki i organy. Skłania do tego także okoliczność, iż ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej nie doczekała się dotychczas opracowań monograficznych ani komentarza.

articleImage: Prokuratoria Generalna RP. Komentarz [Książka tygodnia] Źródło: wewnętrzne.

Omawiany komentarz jest pierwszym na rynku opracowaniem w całości omawiającym ustawę o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Akt ten zasadniczo poszerzył kompetencje Prokuratorii Generalnej, która obecnie:
- wykonuje zastępstwo Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz spółek z częściowym udziałem Skarbu Państwa,
- prowadzi postępowania sądowe, arbitraże handlowe i inwestycyjne,
- wydaje opinie prawne na wniosek podmiotów reprezentujących Skarb Państwa, a także na zlecenie osób prawnych.

Komentarz został opracowany głównie metodą formalno-dogmatyczną. Wykorzystano także metodę historycznoprawną oraz prawnoporównawczą. Dla większej przejrzystości komentarze do poszczególnych przepisów zostały podzielone na dwie części: uwagi ogólne oraz uwagi szczegółowe. W uwagach ogólnych zawarte są odniesienia historyczne i prawnoporównawcze, a także systemowe.

Autorzy komentarza to grono doświadczonych praktyków doskonale znających realia działania Prokuratorii Generalnej, wyróżniających się przy tym znaczącym dorobkiem naukowym. Odnieśli się w pełni do aktualnego stanu prawnego; tam, gdzie to było uzasadnione, uwzględnili, zweryfikowali i rozbudowali swoje wcześniejsze wypowiedzi dotyczące komentowanych zagadnień, w szczególności zawarte w komentarzu do poprzednio obowiązującej ustawy. Zapewnia to kompleksowy charakter publikacji i zachowanie najwyższych standardów metodologicznych. Jednocześnie koncentruje komentarz na kwestiach praktycznych, odpowiadając na najważniejsze wątpliwości dotyczące wykładni i stosowania przepisów ustawy.

Komentarz jest adresowany nie tylko do sędziów oraz pełnomocników procesowych oraz radców, referendarzy i innych pracowników Urzędu Prokuratorii Generalnej. Będzie on istotnym wsparciem także dla innych pracowników urzędów państwowych i samorządowych, a także osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną RP. Szeroki zakres przedmiotowy ustawy i kompleksowy charakter komentarza sprawiają, że może się on okazać przydatny także dla szerokiego kręgu urzędników i specjalistów związanych z administracją publiczną lub podmiotami gospodarczymi – nie tylko prawników, ale także ekonomistów oraz menedżerów. 

Jacek Górski 14.05.19
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Zespół księgarni Profinfo
Zapisz się na newsletter
Serwis Pomocy
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE